Rada Powiatu

Prezydium i SkładKomisje RadyZawiadomienia o sesjachTransmisje z sesjiImienne wykazy głosowańInterpelacje i zapytaniaProtokoły z sesji
Prezydium i Skład

Prezydium Rady Powiatu Gorzowskiego

Andrzej Kail – Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Eugeniusz Kurzawski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Eugeniusz Leśniewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

 

Lista Radnych Rady Powiatu Gorzowskiego VI kadencji

1. Roman Fraszczyk
2. Mieczysław Jaszcz
3. Andrzej Juszczak
4. Andrzej Kail
5. Rafał Karmelita
6. Leonard Konieczny
7. Tadeusz Koper
8. Roman Król
9. Eugeniusz Kurzawski
10. Andrzej Legan
11.Eugeniusz Leśniewski
12. Jarosław Lewandowicz
13. Małgorzata Ludniewska
14. Zygmunt Mendelski
15. Piotr Smykliński
16. Mariusz Śpiewanek
17. Anna Wichlińska
18. Tomasz Wysoczański
19. Grzegorz Zapytowski

Komisje Rady

Składy komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu Gorzowskiego

Komisja Rewizyjna:

ROMAN FRASZCZYK – Przewodniczący Komisji
RAFAŁ KARMELITA – Wiceprzewodniczący Komisji
GRZEGORZ ZAPYTOWSKI – Członek Komisji
EUGENIUSZ KURZAWSKI – Członek Komisji
ROMAN KRÓL – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

TADEUSZ KOPER – Przewodniczący Komisji
TOMASZ WYSOCZAŃSKI – Wiceprzewodniczący Komisji
ANNA WICHLIŃSKA – Członek Komisji
ZYGMUNT MENDELSKI – Członek Komisji
ROMAN KRÓL – Członek Komisji
MAŁGORZATA LUDNIEWSKA – Członek Komisji
PIOTR SMYKLIŃSKI – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

GRZEGORZ ZAPYTOWSKI – Przewodniczący Komisji
ZYGMUNT MENDELSKI – Wiceprzewodniczący Komisji
ROMAN FRASZCZYK – Członek Komisji
ANDRZEJ LEGAN – Członek Komisji
MARIUSZ ŚPIEWANEK – Członek Komisji
MIECZYSŁAW JASZCZ – Członek Komisji
EUGENIUSZ LEŚNIEWSKI – Członek Komisji
LEONARD KONIECZNY – Członek Komisji
ANDRZEJ JUSZCZAK- Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych:

TOMASZ WYSOCZAŃSKI – Przewodniczący Komisji
MAŁGORZATA LUDNIEWSKA – Wiceprzewodnicząca Komisji
ANDRZEJ LEGAN – Członek Komisji
ROMAN KRÓL – Członek Komisji
JAROSŁAW LEWANDOWICZ – Członek Komisji
MARIUSZ ŚPIEWANEK – Członek Komisji
EUGENIUSZ KURZAWSKI – Członek Komisji
TADEUSZ KOPER – Członek Komisji
ANDRZEJ JUSZCZAK – Członek Komisji
PIOTR SMYKLIŃSKI – Członek Komisji

Komisja Zdrowia Publicznego:

ANNA WICHLIŃSKA – Przewodnicząca Komisji
RAFAŁ KARMELITA – Wiceprzewodniczący Komisji
LEONARD KONIECZNY – Członek Komisji
ANDRZEJ KAIL – Członek Komisji
ZYGMUNT MENDELSKI – Członek Komisji
MAŁGORZATA LUDNIEWSKA – Członek Komisji
MIECZYSŁAW JASZCZ – Członek Komisji
JAROSŁAW LEWANDOWICZ – Członek Komisji
PIOTR SMYKLIŃSKI – Członek Komisji

Komisja doraźna ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Gorzowskiego:

ANNA WICHLIŃSKA – Przewodnicząca Komisji
RAFAŁ KARMELITA – Członek Komisji
EUGENIUSZ KURZAWSKI – Członek Komisji
PIOTR SMYKLIŃSKI – Członek Komisji
GRZEGORZ ZAPYTOWSKI – Członek Komisji

zawiadomienie o sesji kliknij

 

transmisja sesji na żywo


transmisje sesji rady powiatu 6 kadencji

Imienne wykazy głosowań kliknij

interpelacje i zapytania kliknij

protokoly z sesji kliknij