BIP

Starostwo

Nr  telefonu

Nazwa abonenta

Pok.

Piętro

 

 

95 7330 400

95 7330 401

tel./fax

STAROSTA

Michał Wasilewski

starosta@powiatgorzowski.pl

118

1

WICESTAROSTA

Magdalena Słomińska

wicestarosta@powiatgorzowski.pl

120

95 7330 405

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Karol Zieleński

karol.zielenski@powiatgorzowski.pl

102

1

95 7330 402

SEKRETARZ POWIATU

Wioletta Grzęda

sekretarz@powiatgorzowski.pl

114 1

95 7330 447

SKARBNIK POWIATU

Marek Szabat

skarbnik@powiatgorzowski.pl

201

2

Jednostki powiatowe

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360 643
www.gorzow.pup.info.pl

e-mail: zigo@praca.gov.pl
Dyrektor: Izabela Jankowska

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7330 458 faks 95 7330 459

www.pcpr-gorzow.pl
e-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl 
Dyrektor: Daniel Olejniczak

 

Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7277 700

www.liceum-kostrzyn.com

e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com
Dyrektor: Leszek Naumowicz

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lipkach Wielkich
ul. Szosowa 109, Lipki Wielkie
66-431 Santok
tel. 95 7312 378

www.soswlw.pl

e-mail: soswlw@wp.pl
Dyrektor: Jolanta Kwiatkowska

 


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360 680, faks 95 7360 694

e-mail: orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Przewodnicząca: Daniela Leśkiewicz-Dudek

 


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7330 468
www.ppp1.powiatgorzowski.pl

e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl 
Dyrektor: Małgorzata Kobryń

 


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Osiedle Leśne 5
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7522 638
www.ppp2.powiatgorzowski.pl

e-mail: kontakt@pppkostrzyn.pl 
Dyrektor: Anna Wesołowska

 

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
ul. Stawna 40, Kamień Wielki
66-460 Witnica
tel. 95 7515 828
www.dpskamien.powiatgorzowski.pl

e-mail: dpskamien@powiatgorzowski.pl 
Dyrektor: Julita Karasińska

 


Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora"
ul. Narutowicza 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7524 658, faks 95 7521 047

www.domseniora.powiatgorzowski.pl

e-mail: domseniora.kostrzyn@wp.pl
Dyrektor: Bogusława Strojnowska

 


Warsztat Terapii Zajęciowej
Chwalęcice, ul. Lipowa 38
66-415 Kłodawa
tel. 95 7223 383

www.wtz-chwalecice.polinfo.net

e-mail: wtzpodkasztanem@gmail.com
Kierownik: Maria SzubertWarsztat Terapii Zajęciowej
ul. Stawna 40, Kamień Wielki
66-460 Witnica
tel. 95 7515 837

www.kamienwielkiwtz.republika.pl

e-mail: wtz.kamwiel@poczta.onet.pl
Kierownik: Urszula Laska

 

 Spółki w których Powiat Gorzowski posiada udziały


Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą  Sp. z o.o.
Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą"
ul. Narutowicza 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 41 240 1800

www.nowyszpital.pl

e-mail: grupa@nowyszpital.pl
Prezes Zarządu: Joanna Pachnicz

 


 

Straże


Komenda Miejska Policji
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7382 511, faks 95 7382 015
www.gorzow.lubuska.policja.gov.pl

komendant.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

Komendant: kom. Fabian Rogala

 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Dąbrowskiego 3
tel. 95 7338 300, faks 95 7338 305

http://www.strazgorzow.pl

e-mail: kmpspgorzow@straz.gorzow.pl
Komendant: mł. bryg. mgr inż. Kopera Marek

 

 


 

Inspekcje powiatowe

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7330 451, faks 95 7330 452

www.pinbwgorzowie.pl
e-mail: sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl
Kierownik: Piotr Koczwara

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Borowskiego 29
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./faks 95 7228 986
www.wsse.gorzow.pl/pssegorzow 
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl

Dyrektor: Danuta Kozera

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp.

ul. Żwirowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./faks 95 7202 072
e-mail: gorzowwlkp.piw@wet.zgora.pl
Dyrektor: lek. wet. Małgorzata Matysek

 

 

 

95 7330 400

95 7330 401

tel./fax

Starosta

Michał Wasilewski

starosta@powiatgorzowski.pl

118

1

Wicestarosta

Magdalena Słomińska

wicestarosta@powiatgorzowski.pl

120

Punkt Obsługi Interesanta

Małgorzata Wojtachnia

 

0

SEKRETARIAT

Gabriela Pawlak - Kozicka

starosta@powiatgorzowski.pl

119

1

95 7330 405

Przewodniczący Rady Powiatu

Karol Zieleński

karol.zielenski@powiatgorzowski.pl

102

1

95 7330 402

Sekretarz Powiatu

Wioletta Grzęda

sekretarz@powiatgorzowski.pl

114 1

95 7330 447

Skarbnik Powiatu

Marek Szabat

skarbnik@powiatgorzowski.pl

201

2

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

 

95 7330 405

95 7330 404  tel./fax

Anna Grzegolec

biuro@powiatgorzowski.pl

103

 1

Izabela Tomczyk

radapowiatu@powiatgorzowski.pl

FK

Wydział Finansowo-Księgowy

 

 

95 7330 446

Naczelnik Wydziału

Regina Kaczmarczyk

budzet@powiatgorzowski.pl

212

 2

95 7330 445

Liliana Tarasiuk

l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl

211

95 7330 483

Izabela Owsianik

finansowy@powiatgorzowski.pl

210

95 7330 514

Karolina Andrzejczyk

k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl

95 7330 477

Izabela Flis

i.flis@powiatgorzowski.pl

95 7330 444

Agnieszka Gajda

a.gajda@powiatgorzowski.pl

209

GK

Wydział Geodezji i Kartografii

 

 

95 7330 421

Naczelnik Wydziału

Geodeta Powiatowy

Piotr Trybała

geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl

 

012

 

 0

95 7330 422

Bernadeta Mielczarek

ewidencjagruntow@powiatgorzowski.pl

014 0

Aleksandra Solich

rejcen@powiatgorzowski.pl

 

95 7330 423

 

Dorota Dolata 013 0
Krzysztof Rajtar
95 7330 426

Bogdan Bednar

geodezja@powiatgorzowski.pl

016  

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

 

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

podgik@powiatgorzowski.pl

  0
95 7330 424 Andrzej Domżalski 015 0

95 7330 427

Przemysław Wojciechowski

kerg22@powiatgorzowski.pl

019

0

95 7330 429

Anna Kurtyka

kerg3@powiatgorzowski.pl

Paulina Niekrasz

kerg1@powiatgorzowski.pl

95 7330 428

Ewa Miś

mapy@powiatgorzowski.pl

023

Magdalena Firlej

95 7330 425

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Grażyna Rusek

zud@powiatgorzowski.pl

017

GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

 

 

95 7330 442

Naczelnik Wydziału

Jadwiga Wilbik

nieruchomosci@powiatgorzowski.pl

213   2
95 7330 482

Joanna Basta

ochronagruntow@powiatgorzowski.pl

203
95 7330 441

Lucyna Dudek

95 7330 443

Irena Wałaga

i.walaga@powiatgorzowski.pl

214
95 7330 499

Sylwia Jasińska

s.jasinska@powiatgorzowski.pl

RS

Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej

 

 

95 7330 469

Naczelnik Wydziału

Bartosz Jankowski

b.jankowski@powiatgorzowski.pl

219

 2

95 7330 484

tel./fax

Ewa Kogucka

e.kogucka@powiatgorzowski.pl

218

95 7330 411

Tomasz Czerwonko

t.czerwonko@powiatgorzowski.pl

95 7330 450

Małgorzata Mierkiewicz

sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl

215

95 7330 476

Lidia Buszkiewicz

zdrowie@powiatgorzowski.pl

217

95 7330 448

Wioleta Krawczyk / Sandra Romanowska

s.romanowska@powiatgorzowski.pl

95 7330 438

Przemysław Szabat

p.szabat@powiatgorzowski.pl

95 7330 478

Magdalena Nowak

m.nowak@powiatgorzowski.pl

216

RZ

Rzecznik Starostwa

 

 

95 7330 449

Wiesław Ciepiela

rzecznikprasowy@powiatgorzowski.pl

redakcja@powiatgorzowski.pl

202

2

BA

Wydział Budownictwa

 

 

95 7330 474

Naczelnik Wydziału

Aneta Samulczyk

a.samulczyk@powiatgorzowski.pl

budownictwo@powiatgorzowski.pl

 

221

 2

95 7330 453

Z-ca Naczelnika Wydziału

Teresa Wiesława Maczaluk

t.maczaluk@powiatgorzowski.pl

220

95 7330 454

Kinga Zarówna

sekretariatba@powiatgorzowski.pl

224

Emilia Skrzypek / Martyna Nachowiak

m.nachowiak@powiatgorzowski.pl

95 7330 473

Anna Sieradzan

a.sieradzan@powiatgorzowski.pl

223

95 7330 455

Emilia Tymek

e.tymek@powiatgorzowski.pl

Beata Dudek

b.dudek@powiatgorzowski.pl

95 7330 486

Alicja Surmańska - Stefańska

a.stefanska@powiatgorzowski.pl

222

BA-K

Filia Wydziału Budownictwa w Kostrzynie nad Odrą

   
95 7278 103

Katarzyna Żurawska

Monika Szkolna

filiabak@powiatgorzowski.pl
   
BA-W

Filia Wydziału Budownictwa w Witnicy

   
95 7216 487

Joanna Kuls

   

Wydział Ochrony Środowiska

   

95 7330 417

Naczelnik Wydziału

Krzysztof Cisek

srodowisko@powiatgorzowski.pl

121

 1

 

95 7330 418

Katarzyna Hałaczkiewicz / Małgorzata Szulc

m.szulc@powiatgorzowski.pl

122

Iwona Tuszakowska

i.tuszakowska@powiatgorzowski.pl

95 7330 419

Monika Klimczak

m.klimczak@powiatgorzowski.pl

123

GP

Geolog Powiatowy

 

 

95 7330 419

Anna Suszczyńska

annasuszczynska@wp.pl

pn.  7:30 – 17:00

śr.-czw.  7:30 – 15:30

pt.   7:30 – 10:00

123

 1

OR

Wydział Organizacyjny

 

 

 

95 7330 480

 

Naczelnik Wydziału

Magdalena Król

m.krol@powiatgorzowski.pl

 

111

 1

p.o. Naczelnika Wydziału

Magdalena Perz

m.perz@powiatgorzowski.pl

95 7330 400

Punkt Obsługi Interesanta

Małgorzata Wojtachnia

  0

Sekretariat Starostwa

Gabriela Pawlak - Kozicka

starosta@powiatgorzowski.pl

119 1
95 7330 407

Ewa Koralewska

e.koralewska@powiatgorzowski.pl

113
95 7330 409

Katarzyna Hoffmann

k.hoffmann@powiatgorzowski.pl

95 7330 408

Radcowie prawni:

Magdalena Gudzowska-Kolczyńska

Edyta Kukier

Anita Pielin

radcaprawny.mgk@powiatgorzowski.pl

112

95 7330 440

Urszula Sroka

administracja@powiatgorzowski.pl

110

95 7330 497

Dawid Witkowski

d.witkowski@powiatgorzowski.pl

95 7330 412

Michał Woźniak

m.wozniak@powiatgorzowski.pl

95 7330 457

Informatyk

UNIPIN S.C.

informatyk@powiatgorzowski.pl 

104

95 7330 420

Konserwator: Tadeusz Ruszlewicz

Kierowca: Andrzej Buryn

 

0

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

 

95 7330 531

Tomasz Bury

iod@powiatgorzowski.pl

115 1

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

95 7330 406

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM

116

1

PRK

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 


95 7330 439

Marcin Mazurek

rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl

pn. 7.30 - 13.30

śr.  7.30 - 15.30

pt.  7.30 - 12.00

109

1

ZK

ZK-IN 

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Pion Ochrony

 

 


95 7330 413

Naczelnik Wydziału

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Dorota Śliwińska

kryzys@powiatgorzowski.pl
pelnomocnik@powiatgorzowski.pl


107

 1

95 7330 415

Natalia Jasińska

kryzys@powiatgorzowski.pl

 

 

 

108

 

95 7330 414

Tomasz Danił

kryzys@powiatgorzowski.pl

95 7330 414

95 7330 415

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. całodobowy - 501 780 903

kryzys@powiatgorzowski.pl

95 7330 416

FAX Wydział ZK

95 7330 415

Kancelaria Niejawna

Natalia Jasińska

106

KO

Wydział Komunikacji

 

 

95 7330 435

Naczelnik Wydziału

Tadeusz Rybiński

t.rybinski@powiatgorzowski.pl

komunikacja@powiatgorzowski.pl

029

0

95 7330 437

Magdalena Świerczyńska

- wydawanie uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego

- nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców

032

 1

Agata Nowak / Angelika Rogacewicz

 - usuwanie pojazdów

95 7330 430

Sylwia Weissberg

Katarzyna Iwanowicz

 - prawo jazdy

030

0

95 7330 436

Magdalena Mazankiewicz

 - prawo jazdy

031

95 7330 462

Marta Dawidowicz

 - rejestracja pojazdów

025

Katarzyna Pelc

 - rejestracja pojazdów

95 7330 431

Beata Prończuk

Paula Kubiak

Adrian Jacenik

 - rejestracja pojazdów

026

 

95 7330 432

Katarzyna Bielecka

 - rejestracja pojazdów

Z-ca Naczelnika Wydziału

Bartosz Kmita

 - rejestracja pojazdów

95 7330 492

FAX Wydz. Komunikacji

KO-K

Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie  nad Odrą

 

 

95 7278 146

Dagmara Wilmańska

Wioleta Skalik

 

 

DR

Wydział Dróg Powiatowych

 

95 7314 570

Naczelnik Wydziału

Paweł Tokarczuk

tel. kom. 505 053 360

pzdgorzow@op.pl

 

Baczyna
ul. Myśliborska

2

Ewa Bielicka

tel. kom. 660 762 527

 

95 7315 021

tel./fax

Zygmunt Jaworski

tel. kom. 504 274 154

Lidia Chudalewska

tel. kom. 504 219 768

Franciszek Ludniewski

tel. kom. 509 219 768

Dróżnicy

tel. kom. 600 377 172

PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

95 7330 463

95 7330 452

tel./fax

Piotr Koczwara

sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl

kontakt@pinbwgorzowie.pl 

314

 3

95 7330 451

Karolina Górna

Ewa Grociak-Żminkowska

Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska

pinb.powiatgorzowski@wp.pl

315

316

317

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

95 7330 458

Dyrektor

Daniel Olejniczak

pcpr@powiatgorzowski.pl

208

 2

95 7330 458

95 7330 459 tel./fax

Sabina Cieśla

207

95 7330 460

Irena Szlempo

i.szlempo@powiatgorzowski.pl

206

95 7330 470

Anna Turek

turek.pcpr@powiatgorzowski.pl

95 7330 472

95 7330 461

Marzena Modrzewska/Joanna Romaniuk

Sylwia Nowakowska

205

95 7330 490

Joanna Słodowa

204

PPP-1

Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

 

 

95 7330 505

Dyrektor

Małgorzata Kobryń

305

 3

95 7330 468

95 7330 467

tel./fax

Sekretariat - Anna Iwanowska

porpsychped1@powiatgorzowski.pl

304

Sabina Niemczyn

Teresa Ostałowska

306

Dorota Poźniak-Przełomiec

Magdalena Żbikowska

307

Katarzyna Horoszkiewicz-Matuszak

Beata Sobolewska

300

Kamila Oczkoś

300

Maria Szubert

301

Danuta Przewoźnik

303

Barbara Skwierzyńska

302

Beata Bieńkowska-Blatkiewicz

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania         

o Niepełnosprawności nr 2

 

 

95 7360 695

Przewodniczący Zespołu

Daniela Leśkiewicz-Dudek

orzeczenia@powiatgorzowski.pl

217

ul. Walczaka 110

66-400 Gorzów Wlkp.

95 7360 694

Sekretarz Zespołu

216

95 7360 680

Referent Zespołu

Marzena Klukiewicz

95 7360 610

Referent Zespołu

Agnieszka Markowska

11

 

SUKURS – Ubezpieczenia

 

 

95 7330 433

Agent ubezpieczeniowy

 

0