BIP

Telefony

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7330-400
fax. 95 7330-401
STAROSTA
Michał Wasilewski
kom. 663 141 388
118 I starosta@powiatgorzowski.pl
WICESTAROSTA
Magdalena Słomińska
kom. 663 131 377
120 wicestarosta@powiatgorzowski.pl

Punkt Obsługi Interesanta
Małgorzata Wojtachnia
Iga Frąckowiak

POI Parter m.wojtachnia@powiatgorzowski.pl
i.frackowiak@powiatgorzowski.pl
95 7330-513 Sekretariat
Izabela Wiśniewska
119 I starosta@powiatgorzowski.pl
  Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Kail
102 I andrzej.kail@powiatgorzowski.pl
95 7330-445 Skarbnik Powiatu
Liliana Tarasiuk
kom. 505 053 295
201 II skarbnik@powiatgorzowski.pl
l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl
95 7330-402 Sekretarz Powiatu
Karolina Andrzejak
114 I

sekretarz@powiatgorzowski.pl
k.andrzejak@powiatgorzowski.pl

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
tel. 95 7330-405 Anna Grzegolec 103 I biuro@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-404 Sylwia Piskorek radapowiatu@powiatgorzowski.pl
Wydział Geodezji i Kartografii
95 7330-421 Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału

Piotr Trybała
18 Parter geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl
Ewidencja gruntów i budynków
95 7330-426 Bogdan Bednar 16 Parter geodezja@powiatgorzowski.pl
95 7330-422 Bernadeta Mielczarek 14 ewidencjagruntow@powiatgorzowski.pl
95 7330-422 Aleksandra Solich rejcen@powiatgorzowski.pl
95 7330-423 Dorota Dolata
Artur Bogdanowicz
13 egib1@powiatgorzowski.pl
egib2@powiatgorzowski.pl
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
95 7330-424 Kierownik PODGiK
Wojciech Olewicki
15 Parter podgik@powiatgorzowski.pl
95 7330-424 Andrzej Domżalski kerg4@powiatgorzowski.pl
95 7330-427 Przemysław Wojciechowski 19 kerg22@powiatgorzowski.pl
95 7330-429 Ewa Miś kerg1@powiatgorzowski.pl
95 7330-429 Anna Kurtyka kerg3@powiatgorzowski.pl
95 7330-428 Agata Bielawska 23 mapy@powiatgorzowski.pl
95 7330-425 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Grażyna Rusek
17 zud@powiatgorzowski.pl
Wydział Finansowo - Księgowy
95 7330-477 Naczelnik Wydziału
Izabela Flis
212 II i.flis@powiatgorzowski.pl
95 7330-446 Magdalena Nowak 210 m.nowak.fk@powiatgorzowski.pl
95 7330-514 Karolina Andrzejczyk k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-447 Katarzyna Mazurczyk 211 k.mazurczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-483 Izabela Owsianik 209 finansowy@powiatgorzowski.pl
Wydział Komunikacji
95 7330-487 p.o. Naczelnika Wydziału
Katarzyna Bielecka
26 Parter k.bielecka@powiatgorzowski.pl
Rejestracja pojazdów (fax. 95 7330-492)
95 7330-431 Adrian Jacenik 26 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
Wioleta Krawczyk
Paweł Suszek
95 7330-432 Aleksandra Kuca
Małgorzata Meling
95 7330-462 Marta Dawidowicz 25
Katarzyna Pelc
95 7330-465 Anna Brzozowska
Magdalena Pawlak
12 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
Uprawnienia do kierowania pojazdami
95 7330-436 Magdalena Mazankiewicz 31 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
Katarzyna Iwanowicz
95 7330-430 Magdalena Martyła 30
Działalność regulowana, licencje - usuwanie pojazdów
95 7330-437 Magdalena Świerczyńska 32 Parter

komunikacja@powiatgorzowski.pl

a.nowak@powiatgorzowski.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Agata Nowak

Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odrą
95 7278-146 Dagmara Wilmańska ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
komunikacja@powiatgorzowski.pl
Wioleta Głowacka
Wydział Budownictwa
95 7330-474 Naczelnik Wydziału
Aneta Samulczyk
kom. 509 219 956
221 II budownictwo@powiatgorzowski.pl
a.samulczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-453 Zastępca Naczelnika Wydziału
Teresa Wiesława Maczaluk
220 t.maczaluk@powiatgorzowski.pl
95 7330-454 Sekretariat Wydziału
Kinga Zarówna
Katarzyna Nowicka
224 sekretariatba@powiatgorzowski.pl
k.nowicka@powiatgorzowski.pl
95 7330-456 Alicja Pawlak 220 a.pawlak@powiatgorzowski.pl
95 7330-466 Jakub Czerwoński j.czerwonski@powiatgorzowski.pl
95 7330-473 Anna Sieradzan 223 a.sieradzan@powiatgorzowski.pl
95 7330-455 Beata Dudek b.dudek@powiatgorzowski.pl
95 7330-499 Sylwia Jasińska s.jasinska@powiatgorzowski.pl
95 7330-486 Maria Jolanta Staszak
Alicja Surmańska-Stefańska
222 m.staszak@powiatgorzowski.pl
a.stefanska@powiatgorzowski.pl
Filia Wydziału Budownictwa w Witnicy
95 7216-487 Joanna Sokołowska

Plac A. Zabłockiego 6
Pokój 33
66-460 Witnica

j.sokolowska@powiatgorzowski.pl
Filia Wydziału Budownictwa w Kostrzynie nad Odrą
95 7278-103 Katarzyna Żurawska

ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

filiabak@powiatgorzowski.pl
Monika Kiewra
(zastępstwo: Marta Nowowiejska)
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
95 7330-443 Magda Olechnowicz 214 II m.olechnowicz@powiatgorzowski.pl
95 7330-442 Agnieszka Werbińska
Tomasz Kobus
a.werbinska@powiatgorzowski.pl
t.kobus@powiatgorzowski.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. Ochrony Gruntów Rolnych i Rekultywacji
95 7330-482 Joanna Basta 203 II ochronagruntow@powiatgorzowski.pl
95 7330-441 Lucyna Dudek l.dudek@powiatgorzowski.pl
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych
95 7330-478 Naczelnik Wydziału
Magdalena Nowak
219 II m.nowak@powiatgorzowski.pl
95 7330-484 Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ewa Kogucka
216 ewa.kogucka@powiatgorzowski.pl
95 7330-411 Sandra Romanowska 218 s.romanowska@powiatgorzowski.pl
Monika Klimczak m.klimczak@powiatgorzowski.pl
95 7330-469 Zbigniew Rudziński z.rudzinski@powiatgorzowski.pl
95 7330-450 Małgorzata Mierkiewicz 215 sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl
95 7330-476 Lidia Buszkiewicz 217 zdrowie@powiatgorzowski.pl
95 7330-438 Tomasz Czerwonko t.czerwonko@powiatgorzowski.pl
95 7330-449 Tomasz Rafalski 202   t.rafalski@powiatgorzowski.pl
Wydział HR i Administracji
tel. 95 7330-407
kom. 505 053 319
Naczelnik Wydziału
Łukasz Kaput
115 I l.kaput@powiatgorzowski.pl
95 7330-440 Zastępca Naczelnika Wydziału
Urszula Sroka
110 administracja@powiatgorzowski.pl
95 7330-497 Dawid Witkowski d.witkowski@powiatgorzowski.pl
95 7330-444 Agnieszka Gajda 113 a.gajda@powiatgorzowski.pl
95 7330-457 Informatyk 112 informatyk@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-420
kom. 505 053 584
Konserwator
Tadeusz Ruszlewicz
     
kom. 509 219 744 Kierowca
Andrzej Buryn
     
kom. 515 448 692 Kierowca
Arkadiusz Witczak
     
Biuro Ochrony Środowiska
95 7330-417 Kierownik Biura
Krzysztof Cisek
kom. 508 187 417
310 III srodowisko@powiatgorzowski.pl
95 7330-418 Małgorzata Szulc 311 m.szulc@powiatgorzowski.pl
95 7330-412 Iwona Tuszakowska i.tuszakowska@powiatgorzowski.pl
Wydział Dróg Powiatowych
Mail ogólny Wydziału: pzdgorzow@op.pl
95 7330-489 Naczelnik Wydziału
Paweł Tokarczuk
kom. 505 053 360
121 I p.tokarczuk@powiatgorzowski.pl
95 7330-475 Zastępca Naczelnika Wydziału
Ewa Bielicka
kom. 660 762 527
123 e.bielicka@powiatgorzowski.pl
Lidia Chudalewska l.chudalewska@powiatgorzowski.pl
95 7330-481 Zygmunt Jaworski
kom. 504 274 154
122 z.jaworski@powiatgorzowski.pl
95 7330-480 Jarosław Kos
Karolina Trznadlewska
j.kos@powiatgorzowski.pl
k.trznadlewska@powiatgorzowski.pl
  Dróżnicy
kom. 600 377 172
 
Organizacja ruchu
95 7330-434 Franciszek Ludniewski 109 I f.ludniewski@powiatgorzowski.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu Ochrony
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – kom. 501 780 903
95 7330-415 Izabela Tomczyk 108 I kryzys@powiatgorzowski.pl
95 7330-414 Tomasz Danił
95 7330-413 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
Marlena Gawrysiak
107
Geolog Powiatowy
95 7330-418 Anna Suszczyńska
kom. 505 053 290
111 I geolog@powiatgorzowski.pl
anna.suszczynska@wp.pl
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
95 7330-403 Wojciech Przygocki 110 I w.przygocki@powiatgorzowski.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
95 7330-439 Marcin Mazurek 313 III rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
95 7330-531 Joanna Śliwa 213 II iod@powiatgorzowski.pl
Obsługa Prawna
95 7330-408 Marek Hrybacz
Remigiusz Johaniewicz
102 I radca@powiatgorzowski.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
95 7330-458 Dyrektor
Irena Szlempo
207 II i.szlempo@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-458
fax. 95 7330-459
Inspektor ds. obsługi administracyjnej
Sabina Cieśla
208 pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-470 Starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Turek
206 turek.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-471 Starszy inspektor ds. osób niepełnosprawnych 
Kamila Grabowska
grabowska.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-460 Starszy inspektor ds. osób niepełnosprawnych
Dominika Sornat
dominika.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-461 Starszy specjalista pracy socjalnej
Sylwia Nowakowska
205 pcpr_gorzow@onet.pl
95 7330-472 Starszy inspektor ds. świadczeń 
Anna Rakiej-Kozdrowicka
rakiej.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-461 Starszy pracownik socjalny
Kinga Piotrowska
piotrowska.pcpr@powiatgorzowski.pl
95-7330-461 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Sylwia Tchorzelewska
pcpr_gorzow@onet.pl
95 7330-490

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Magdalena Mulawka
Anna Chyczewska-Pietrzak
Sylwester Żygadło
Anna Kobierecka

204 pcpr_gorzow@onet.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nr 2
95 7360-695 Przewodniczący
Olga Gładysz
ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
95 7360-680 Sekretarz
Joanna Lodzińska
95 7360-680 Referent
Marzena Klukiewicz
95 7360-610 Referent
Agnieszka Markowska
95 7360-686 Księgowa
Teresa Zalas
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
95 7330-505 Dyrektor
Małgorzata Kobryń
305 III porpsychped1@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-468
fax. 95 7330-467
Sekretariat
Anna Iwanowska
Sabina Niemczyn
304
Dorota Poźniak-Przełomiec 306
Magdalena Madejczyk
Magdalena Żbikowska
307
Beata Sobolewska
Kamila Oczkoś
Joanna Cegła
300
Maciej Sobieszek 301
Danuta Przewoźnik
Barbara Przewoźnik
303
Barbara Skwierzyńska
Beata Bieńkowska-Blatkiewicz
302
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 95 7330-463
fax. 95 7330-452
Kierownik
Piotr Koczwara
kom. 601 509 903
314 III sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl
kontakt@pinbwgorzowie.pl
95 730-451 Karolina Górna
Ewa Grociak-Żminkowska
Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska
315, 316, 317 pinb.powiatgorzowski@wp.pl