Home
  
Sobota 25 Październik 2014 // 
 
 
biuletyn informacji publicznej
geoportal

Starostwo Powiatowe

STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Pankiewicza 5-7
66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 330 400   fax. 957 330 401
adres email: powiatgorzowski@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:
Pn  7:30 - 17:00
Wt-Czw  7:30 - 15:30
Pt  7:30 - 14:00
Wydział Komunikacji:
Pn 8:00 - 16:30
    Wt  8:00 - 14:00
Śr-Czw  8:00 - 14:30
    Pt  8:00 - 13:30
Nr telefonu Nazwa abonenta Nr pok. Piętro  
95 7330-400

95 7330-401
fax
Starosta
Józef Kruczkowski
 
118 I piętro starosta@powiatgorzowski.pl
   
Wicestarosta
Grzegorz Tomczak
 
120 wicestarosta@powiatgorzowski.pl
Biuro Starosty
Anna Kowalska
119  
 
95 7330-405 Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Iliaszewicz
 
102
95 7330-447 Skarbnik Powiatu
Marek Szabat
212 II piętro skarbnik@powiatgorzowski.pl
95 7330-402 Sekretarz Powiatu
Wioletta Grzęda
114 I piętro sekretarz@powiatgorzowski.pl
95 7330-400
 
Punkt Obsługi Interesanta
Jolanta Rolirad
 

Parter
 
         
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
95 7330-405
fax
95 7330-404   
Anna Grzegolec 103 I piętro biuro@powiatgorzowski.pl

radapowiatu@powiatgorzowski.pl

Katarzyna Salamucha-Piątek
         
Wydział Finansowo-Księgowy
95 7330-446 Naczelnik Wydziału Regina Kaczmarczyk 211


 II piętro

   
budzet@powiatgorzowski.pl
95 7330-483 Izabela Owsianik 210 finansowy@powiatgorzowski.pl
95 7330-445 Liliana Tarasiuk  
95 7330-477 Izabela Flis
Agnieszka Gajda
 
95 7330-444   209  
         
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
95 7330-421 Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału   Krzysztof Janicki 012

Parter
geodetapowiatowy@pro.onet.pl
geodezja@powiatgorzowski.pl
95 7330-442 Z-ca Naczelnika Wydziału Jadwiga Wilbik
213
II
Piętro
nieruchomosci@
powiatgorzowski.pl
95 7330-422
 
Bernadeta Mielczarek
014
 
 
 
Parter
 
Aleksandra Solich  
95 7330-423 Krzysztof Rajtar 013  
Dorota Dolata
95 7330-441   203  


II piętro 
 
 
 
95 7330-482 Joanna Trała  
95 7330-443 Irena Wałaga 214  
Sylwia Jasińska  
         
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
95 7330-424 Kierownik Piotr Trybała 015


parter
podgik@powiatgorzowski.pl
95 7330-425 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Grażyna Rusek
 017 zud@powiatgorzowski.pl
95 7330-427 Ewa Cichocka  019
 
 
 
95 7330-429
 
Elżbieta Strasz  
Ryszard Białonowicz  
Anna Kurtyka
95 7330-428 Przemysław Wojciechowski  022  
95 7330-426 Bogdan Bednar  016  
         
 Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych
95 7330-449 Naczelnik Wydziału Dawid Gierkowski
 
202
II
piętro
d.gierkowski@powiatgorzowski.pl
95 7330-411
95 7330-410
Bartosz Jankowski


Magdalena Modrzewska-Chaciej
 
 
200
b.jankowski@powiatgorzowski.pl

 
tel/fax
95 7330-484
Anna Norsesowicz a.norsesowicz@powiatgorzowski.pl
95 7330-476
95 7330-448
Lidia Buszkiewicz

Wioleta Krawczyk-Kaczan


217
 II piętro
 
zdrowie@powiatgorzowski.pl

krawczyk@powiatgorzowski.pl


promocja@powiatgorzowski.pl
   
95 7330-450 Małgorzata Mierkiewicz 215 sprawyspoleczne@
powiatgorzowski.pl
95 7330-478 Magdalena Marciniak 216 m.marciniak@powiatgorzowski.pl
         
 Wydział Budownictwa i Środowiska
95 7330-456 Naczelnik Wydziału Janina Machała 224

II
Piętro
budownictwo@
powiatgorzowski.pl
95 7330-454 Kinga Zarówna 221  
95 7330-453 Teresa Maczaluk

220
 
95 7330-474 Aneta Samulczyk  
95 7330-455 Alicja Pawlak
223
 
 
95 7330-473 Renata Janiszewska
 II Piętro
 
95 7330-486 Maria Jolanta Staszak  
222
 
95 7330-417 Z-ca Naczelnika Wydziału Krzysztof Cisek
121I Piętro
srodowisko@powiatgorzowski.pl
95 7330-418 Edyta Mazurek
Katarzyna Hałaczkiewicz
122  
95 7330-419 Katarzyna Ważowska 123  
         
Geolog Powiatowy
95 7330-419 Anna Suszczyńska 123 I
Piętro
 
         
Wydział Organizacyjny
95 7330-407 Naczelnik Wydziału Roman Kuziak 111


I
Piętro
organizacyjny@
powiatgorzowski.pl
95 7330-480 Magdalena Perz
113
 
 
95 7330-465 Magdalena Koper
 
m.koper@powiatgorzowski.pl
95 7330-408 Radcy prawni:
Władysław Tomczak,
Janusz Węgielski
Magdalena Gudzowska-Kolczyńska

112
 
95 7330-440 Beata Bałdyga

110
 
 
95 7330-457 Roman Brzozowski  
     I piętro  
95 7330-412 Serwerownia      
     

Parter
 
95 7330-420 Konserwator
Tadeusz Ruszlewicz
Kierowca: Andrzej Buryn
010  
         
Wydział Komunikacji
95 7330-437 Magdalena Świerczyńska 115 I
Piętro
- wydawanie uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego
- nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
         
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
95 7330-406 Monika Sobecka-Kosik  116 I
Piętro
kontrola@powiatgorzowski.pl
         
Inspektor BHP i Ppoż.
95 7330-439 Marcin Mazurek  109 I
Piętro
wt.  7.30 - 15.30
śr.  7.30 - 15.30
cz.  7.30 - 15.30
         
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
95 7330-439 Marcin Mazurek 109
I
Piętro
pn.  7.30 - 13.00
śr.    7.30 - 15.30
pt .   7.30 - 14.00
rzecznikkonsumentow@
powiatgorzowski.pl
         
Oddział Powiatowy Związku OSP RP
95 7330-414    106-
108
I
Piętro
 
         
Biuro Zarządzania Kryzysowego, Pion Ochrony
95 7330-413 Naczelnik Biura - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Dorota Śliwińska
107


I
Piętro
kryzys@powiatgorzowski.pl
pelnomocnik@powiatgorzowski.pl
   
           
                        108
 
 
95 7330-414
tel./fax
95 7330-416

Filip Dzitko
kryzys@powiatgorzowski.pl
         
Wydział Komunikacji
95 7330-435

tel./fax
95 7330-492
Naczelnik Wydziału
Tadeusz Rybiński
 

032
            Parter
 
komunikacja@powiatgorzowski.pl
95 7300-462 Marta Dawidowicz
Katarzyna Bielecka
 
025
 
95 7330-430 Magdalena Mazankiewicz  030
95 7330-436
 
Halina Puchalska
031
 
Maria Kosmowska
   Czesław Żurawski  
95 7330-431 Elżbieta Garniec  

026
 
95 7330-432
Maria Drohomirecka
Bartosz Kmita
         
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
95 7330-451 Piotr Koczwara 219 II
Piętro
kontakt@pinbwgorzowie.pl
fax
95 7330-452
Biuro – Agnieszka Kołcz 218  
         
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
95 7330-458
fax
95 7330-459
Dyrektor
Daniel Olejniczak
207

II
Piętro
pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-458

95 7330-470
Sabina Cieśla


Anna Turek
208  turek.pcpr@powiatgorzowski.pl
     
95 7330-460

95 7330-471
Teresa Wilczyk-Surmacz

Irena Szlempo
206  surmacz.pcpr@powiatgorzowski.pl


Pełnomocnik Starosty ds. osób niepełnosprawnych
i.szlempo@powiatgorzowski.pl
95 7330-46195
7330-472
Sylwia Czujko-Bury

Sylwia Nowakowska

Joanna Słodowa


Marzena Modrzewska


205
 


 
  
       
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2
ul.Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
(budynek Powiatowego Urzędu Pracy)
95 7360-695 Przewodniczący Zespołu Daniela Leśkiewicz-Dudek pok.
215
 orzeczenia@powiatgorzowski.pl
95 7360-694 Sekretarz Zespołu Anna Kramkowska 214  
95 7360-680 Marzena Skowronek
95 7360-610 Agnieszka Markowska 10  
Wydział Dróg Powiatowych
Baczyna ul. Myśliborska 2
95 7314-570 Naczelnik Wydziału Paweł Tokarczuk     pzdgorzow@op.pl
95 7314-570 Ewa Bielicka  
95 7314-570 Zygmunt Jaworski    
95 7314-570
tel. / fax
95 7315-021
Teresa Pakuła
Przemysław Szabat
Andrzej Jakubaszek
 
         
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
95 7330-505 Dyrektor Jolanta Nieścierewska 305
III
Piętro
porpsychped1@
powiatgorzowski.pl
95 7330-468
tel. / fax
95 7330-467
 
Sekretariat - Anna Iwanowska 304  
Sabina Niemczyn  
Teresa Ostałowska
306
 
Dorota Poźniak-Przełomiec  
Magdalena Madejczyk
307
 
Małgorzata Kobryń  
Beata Sobolewska 300  
Maria Szubert 301  
Barbara Skwierzyńska

302
 
Beata Bieńkowska – Blatkiewicz  
  Danuta Przewoźnik
Elżbieta Świderska

303
   
         
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
95 7330-481 Dawid Pigłowski 310
III
Piętro
 
         
Pracownia Projektowa ROMAX
95 7330-489
95 7330-490
Roman Ropela 311
III
Piętro
 
Łukasz Grzesiak  
         
Centrum Ubezpieczeniowe SUKURS
95 7330-433 Bartłomiej Kujawa    Parter  biuro@sukurs-ubezpieczenia.pl
         
95 7330-434 Bufet   Parter  
 
 • PTTK Gorzów Wielkopolski
 • Grupa NOWY SZPITAL
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 • Park Narodowy Ujście Warty
 • Agencja Nieruchomości Rolnej
 • Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych
 • Bank Spółdzielczy w Santoku
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Powiat Strzelecko - Drezdenecki
 • Powiat Myśliborski
 • Powiat Märkisch-Oderland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
 • Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą
 • Związek Powiatów Polskich
 • Lubuskie Warte zachodu
 • Pro Europa Viadrina
Starostwo powiatowe w Gorzowie Wlkp.