home

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

WSZYSTKIEOSTRZEŻENIA I KOMUNIKATYKULTURA I EDUKACJATURYSTYKA I SPORTOGŁOSZENIA

baner informacja

Praca szuka człowieka …

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. poszukuje pracownika na stanowisko Naczelnika Wydziału HR i Administracji. Szczegóły: https://bip.powiatgorzowski.pl/wakaty/207/57/Naczelnik_Wydzialu_HR_i_Administracji/?fbclid=IwAR2PLvgSaaULrX3t8BGS_R0iXSlMA0PvYHacKPqLTRunpWUmOAqQ-4GLgFs

planeta

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz remediacja…

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest to zanieczyszczenie, które powstało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności zakończonej przed tą datą. Dotyczy to także szkody w środowisku spowodowanej przez emisję lub zdarzenie, …

baner informacja

Wydział Komunikacji Filia w Witnicy informuje….

SZANOWNI PAŃSTWO OBECNIE W FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W WITNICY NIE MOŻNA DOKONAĆ PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, DO REJESTRACJI POJAZDU NALEŻY MIEĆ POTWIERDZENIE OPŁATY NA ODPOWIEDNIĄ KWOTĘ. Nr konta Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001. Wysokość opłat: Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów: …

Sesja Rady Powiatu Gorzowskiego

XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorzowskiego

Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu Gorzowskiego  (posiedzenie hybrydowe). Część Radnych była w Starostwie, pozostali obradowali zdalnie. Tematem obrad było m.in.: sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia Publicznego, Komisji Spraw Społecznych za 2020 rok, projekt uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia …

Posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego …

Wczoraj w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego w trybie alarmowym na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków na terenie gminy Lubiszyn. Obecni na spotkaniu byli Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępcą, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy …

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologiczno – hydrologicznej

Wideokonferencja na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologiczno – hydrologicznej…

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologiczno – hydrologicznej oraz potencjału przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych związanych z powodzią, w tym ewakuacji i zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności. Bieżąca sytuacja hydrologiczna oraz roztopy wymagają monitorowania sytuacji na lubuskich rzekach. „Duże ocieplenie może wpłynąć na poziom …

uwaga oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 Oblodzenie/1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie/stopień: 1 prawd. 85% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2021-02-17 19:00 Do: 2021-02-18 08:00 synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski Czas wydania: …

uwaga oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 Oblodzenie/1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie/stopień: 1 prawd. 85% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2021-02-17 19:00 Do: 2021-02-18 08:00 synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski Czas wydania: …

grafika roztopy

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 20 Roztopy/1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Roztopy/stopień: 1 prawd. 85% Przebieg: Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna w okresie ważności ostrzeżenia od 0°C do 1°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 1°C do 3°C, w środę od 3°C do 6°C. Suma opadów deszczu (powodujących szybsze topnienie pokrywy śnieżnej) …

uwaga oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 Opady marznące/1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Opady marznące stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2021-02-16 06:00 Do: 2021-02-16 14:00 synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska Czas wydania: 2021-02-15 17:06 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18 – Intensywne opady śniegu/stopień:1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Intensywne opady śniegu stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 8 cm do 12 cm. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2021-02-08 09:00 Do: 2021-02-08 20:00 synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak Czas wydania: 2021-02-08 08:41 …

ostrzeżenie meterologiczne deszcz ze śniegiem

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 – zamiecie śnieżne/stopień: 1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Zawieje/zamiecie śnieżne stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Przewiduje się wystąpienie miejscami zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych przez opady śniegu oraz wschodni i północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 60 km/h. Strefa opadów śniegu będzie się przemieszczała od południa województwa. Prognozowany …

uwaga oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 Oblodzenie/1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2021-02-04 03:00 Do: 2021-02-04 09:00 synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak Czas wydania: 2021-02-03 12:52 Biuro: Centralne …

uwaga oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 Opady marznące/1

Ostrzeżenie meteorologiczne: Opady marznące stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2021-02-02 21:00 Do: 2021-02-03 09:00 synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski Czas wydania: 2021-02-02 13:21 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

plakat Lubuskie Młodzieżą Silne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich uczestniczy w projekcie “Lubuskie Młodzieżą Silne”

Od września 2020 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich uczestniczy w projekcie “Lubuskie Młodzieżą Silne” Związku Organizacji Pomocowych POMOST. Do projektu przystąpiło 27 uczniów w wieku od 15 do 24 lat. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wychowanków, tak bardzo potrzebnych w obecnym świecie. Projekt potrwa do sierpnia 2021 …

ogłoszenie otwartego konkursu ofert grafika

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1057) Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia – planowane …

herb-post

Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2021 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w …

SOS W LIPKACH WIELKICH

Co słychać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich oraz w szkole w Kostrzynie?

A Święta tuż, tuż… Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich W SOSW w Lipkach Wielkich odczuwa się już świąteczną atmosferę, chociaż brakuje najważniejszych osób, Uczniów, dzięki którym szkoła żyje. Spotykamy się codziennie on-line, ale to nie to samo co zwykłe spotkania w szkole. Pan Ireneusz Gasza – Dyrektor SOSW złożył …

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiat Gorzowski w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne otrzymał w 2020 roku dotację celową. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wsparciem finansowym zostały objęte …

laptopy2

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii „COVID-19”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii „COVID-19” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Wojewodą Lubuskim, uruchomiło projekt, którego celem jest wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w realizacji obowiązku szkolnego. W ramach projektu zakupiliśmy 70 laptopów z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny, a także środki ochrony …

logo poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą – oferta programowa 2020/2021

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą – oferta programowa 2020/2021 – zobacz

ogłoszenie otwartego konkursu ofert grafika

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1057) Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia – planowane …

herb-post

Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2021 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w …

grafika proste NGO

Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą W dniu 1 marca 2021 roku ma wejść w życie nowe brzmienie art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą wnioski do KRS składać będą wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Organizacje, które działalności gospodarczej nie prowadzą, …

jachty na morzu

Rejestracja jachtu

Drodzy mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających do 24 m, informujemy, że rejestracji można dokonać w dowolnym organie rejestrującym tj. starosta powiatu, prezydent miasta na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe lub dokonać samodzielnie na stronie https://interesant.reja24.gov.pl/login. Natomiast wnioski do pobrania …

Konkurs fotograficzny

Konkurs Filmowo-Fotograficzny “Powiat w obiektywie” rozstrzygnięty!

Konkursu Filmowo – Fotograficzny „Powiat w obiektywie” rozstrzygnięty! Miejsce na podium zajęli: I miejsce – Igor Andruch, II miejsce – Sławomir Tyczyński, III miejsce – Krzysztof Kalarus. Laureaci i wyróżnieni: Marcin Rosół, Emilia Biernat, Waldemar Graś, Przemysław Bielawski, Michał Bielewicz, Artur Suchocki, Czesław Bielewicz, Jarek Forster. Nagrodzone prace zostaną opublikowane …

Kierunkowskaz

Zwrot wpłat podróżnym z tytułu nieodbytych imprez turystycznych w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem

Nie otrzymałeś zwrotu za odwołaną wycieczkę lub wczasy? W ramach “Tarczy Turystycznej” możesz je otrzymać. Masz czas tylko do końca grudnia 2020 r! Do złożenia wniosku uprawnieni są podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii. Zwrotu środków dokonuje Turystyczny Fundusz Zwrotów uruchomiony przy Ubezpieczonym …

Prom Lubusz

Prom “Lubusz” – w remoncie

Prom Lubusz, który kursował na rzece Warcie między miejscowością Kłopotowo i Witnica został zaholowany do stoczni w Gorzowie Wlkp. i obecnie trwają prace remontowe, naprawiany jest pomost, barierki, nakładane powłoki antykorozyjne . Prace remontowe potrwają do końca roku, ale to kiedy prom będzie kursował uzależnione jest od sytuacji na rzece.

baner informacja

Awaria CEPiK

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  informuje, że  w dniu 15.02.2021 r. wystąpiła ogólnopolska awaria systemu CEPiK. Powoduje ona problemy z  rejestracją i przerejestrowaniem pojazdów oraz obsługą pozostałych spraw z zakresu rejestracji pojazdów. Zadania z zakresu praw jazdy są realizowane na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy.

zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg w Powiecie Gorzowskim

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że monitoruje stan dróg powiatowych na bieżąco. Podstawą działań akcji zimowej w sezonie zimowym 2020/2021 będzie utrzymanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, na terenie każdego rejonu. związku z powyższym i zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 …

ogłoszenie otwartego konkursu ofert grafika

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1057) Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia – planowane …

herb-post

Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2021 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w …

jachty na morzu

Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty …

Drodzy mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego w odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m, informujemy, że obowiązkowi rejestracji podlegają jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW …

grafika

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych: 1. Ochrona praw człowieka 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego …

baner informacja

Tryb pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Informujemy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w dalszym ciągu pracuje codziennie z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów. Obsługa tylko telefoniczna i pocztowa. Pracujemy zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubuskiego, posiedzenia składów orzekających odbywają się w trybie zaocznym. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 ul. …

 

punkty szczepień

starostwo powiatowe dokumenty do pobrania

gazeta kierunek twoj powiat

WYDZIAŁY i BIURA: