Wolontariusze poszukiwani!

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim oraz Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą pragną stworzyć bazę osób wyrażających chęć pomocy w momencie wystąpienia braków kadrowych w obu placówkach. Apel kierujemy także do studentów kierunków medycznych, którzy pomagając mogą uzyskać zaliczenie praktyk w ramach wolontariatu.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dobrowolnie pomagać-prosimy o kontakt pod nr telefonu: DPS Kamień Wielki 95 751 58 28, Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora Kostrzyn nad Odrą 95 752 10 47
lub o kontakt na fb Powiat Gorzowski.
Pracownik placówki skontaktuje się z osobą chętną do pełnienia funkcji wolontariusza i określi zakres, sposób i czas wykonywania działań.
Pamiętajmy, że dla osób starszych, schorowanych i samotnych jest to wyjątkowo trudny czas, dlatego należy ich otoczyć szczególna troską i ciągłą opieką.
Zadbajmy wspólnie o ich bezpieczeństwo i komfort.