Informacja Wydziału Komunikacji

Informujemy, że w dniu 01.06.2021 r. obsługa klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz podległych Filii odbywać się będzie w godz. 8.00 – 13.00

Ponadto informujemy, że zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu można przesłać przez e-puap bądź e-meilem na adres: starostwo@powiatgorzowski.pl
Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu należy załączyć kserokopię/skan dokumentu własności.