767. rocznica lokacji miasta Gorzów Wlkp.

Co roku z okazji urodzin miasta prezydent Gorzowa Wielkopolskiego i przewodniczący Rady Miasta spotykają się z mieszkańcami na placu Grunwaldzkim, by wspólnie uroczyście uderzyć w Dzwon Pokoju.
Rocznicę uczczono również uroczystą sesją z udziałem honorowych obywateli miasta, senatora Władysława Komarnickiego, posłów Krystyny Sibińskiej i Roberta Dowhana, wojewody lubuskiego Marka Cebuli, starosty gorzowskiego Krzysztofa Karwatowicza, przedstawicieli gorzowskich instytucji i służb mundurowych.
Mieszkańcom Gorzowa życzymy, by nadchodzące lata sprzyjały dalszemu rozwojowi miasta, zwielokrotniając szansę dobrej przyszłości i wzmacniając całą naszą Ojczyznę.