Aktualna i prognozowana jakość powietrza w Polsce

Poziom alarmowy i poziom informowania odnoszą się do stężeń substancji
w powietrzu, powyżej których przygotowywane są informacje o złej jakości powietrza. Informacje te przekazywane są do właściwych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 wynosi 150 µg/m3 i jest
to wartość odnosząca się do stężenia średniego dla całej doby. Poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynosi 100 µg/m3 i również jest to średnia dobowa. Ryzyko wystąpienia przekroczenia nie oznacza, że przekroczenie musi wystąpić, ale że występuje taka możliwość.

Źródło: Główny Inspektor Ochrony Środowiska