image_pdfimage_print

Komunikat w sprawie Starosty Powiatu Gorzowskiego

Szanowni Mieszkańcy, w odniesieniu do pomówień Pani Poseł Elżbiety Płonki w wystąpieniu na XXXVII Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 29 listopada 2021 r. oraz “faktów, zdarzeń, sądów i opinii”, które były przedstawione na XLIII Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 10 marca 2022 r., przez Pana Andrzeja Kaila – …

Raport o stanie powiatu za 2021 rok

Zarząd Powiatu co roku, do końca maja, przedstawia Radzie Powiatu „Raport o stanie powiatu za rok poprzedni”. W debacie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium zaplanowanej na 20 czerwca, mogą brać udział mieszkańcy. Mieszkaniec Powiatu, który jest zainteresowany zabraniem głosu w debacie nad raportem, musi uzyskać pisemne poparcie co …

Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej

Na prośbę Ministerstwa Obrony Narodowej przekazujemy informację o rozpoczynającej się II edycji konkursu “MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Konkurs polega na tworzeniu murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach …

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie stopni alarmowych na terenie RP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego …

Geoportal Powiatu Gorzowskiego ponownie dostępny

Szanowni Państwo, informujemy, że Geoportal Powiatu Gorzowskiego jest ponownie dostępny. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa przeprosić za tak długi okres oczekiwania na usunięcie usterki. Dołożymy wszelkich starań, aby zaległe prace zostały jak najszybciej zakończone oraz by w przyszłości nie doszło do tak poważnej awarii.

image_pdfimage_print