1

Ważny komunikat dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą

Szanowni Państwo, w związku z zamknięciem mostu tymczasowego w Kostrzynie nad Odrą, w dniu dzisiejszym, filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. dziś od godz. 12.00 będzie nieczynna.



Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Starosty Gorzowskiego w dniach 23 i 30 grudnia (piątek) skraca się czas pracy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. o dwie godziny zegarowe, co oznacza, że w tych dniach pracownicy Starostwa Powiatowego pracować będą w godzinach 7:30 – 12:00.

 




Mieszkańcy Osiedla Warniki w Kostrzynie nad Odrą – Zapraszamy na spotkanie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2023 r. o godzinie 18.30 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Warniki dot. inwestycji drogowej pn. ” Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.




Prom w Kłopotowie nieczynny

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, Prom Lubusz w Kłopotowie nie będzie kursował do odwołania.




Prace serwisowe

Szanowni Państwo, w związku z pracami serwisowymi prowadzonymi przez dostawcę usług internetowych, w dniu dzisiejszym od godziny 16.00 do 18.00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do geoportalu.

 




Filia Wydziału Budownictwa w Witnicy nieczynna

Szanowni Państwo, informujemy, iż 23 września 2022r. filia wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Witnicy będzie nieczynna.Za utrudnienia przepraszamy.




Filia Wydziału Budownictwa w Kostrzynie nad Odrą

Szanowni Państwo, Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, iż w dnach 4-14 lipca 2022 r. filia wydziału w Kostrzynie nad Odrą będzie nieczynna.




Komunikat w sprawie Starosty Powiatu Gorzowskiego

Szanowni Mieszkańcy,

w odniesieniu do pomówień Pani Poseł Elżbiety Płonki w wystąpieniu na XXXVII Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 29 listopada 2021 r. oraz “faktów, zdarzeń, sądów i opinii”, które były przedstawione na XLIII Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 10 marca 2022 r., przez Pana Andrzeja Kaila – byłego Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego, przedstawiamy Państwu postanowienia Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, które oczyszczają Magdalenę Pędziwiatr, pełniącą funkcję Starosty Powiatu Gorzowskiego z przedstawionych zarzutów.

Postanowienia dotyczą dochodzenia/śledztwa w sprawie:

  1. Sfałszowania podpisu Wicestarosty Powiatu Gorzowskiego Małgorzaty Ludniewskiej, przyznającej nagrodę finansową.
  2. Przekroczenia uprawnień przez Magdalenę Pędziwiatr – Starostę Powiatu Gorzowskiego, w związku z:
  3. Używaniem do celów prywatnych samochodu służbowego,
  4. Powierzeniem w użytkowanie pojazdu służbowego bliskiej osobie, bez zgody uprawnionego podmiotu,
  5. Wynoszeniem dokumentów z gabinetu Starosty na prośbę Magdaleny Pędziwiatr.

postanowienie o umorzeniupostanowienie o umorzeniu




Raport o stanie powiatu za 2021 rok

Zarząd Powiatu co roku, do końca maja, przedstawia Radzie Powiatu „Raport o stanie powiatu za rok poprzedni”. W debacie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium zaplanowanej na 20 czerwca, mogą brać udział mieszkańcy.

Mieszkaniec Powiatu, który jest zainteresowany zabraniem głosu w debacie nad raportem, musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 150 mieszkańców i złożyć w tej sprawie wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu (w Biurze Rady lub Punkcie Obsługi Interesanta), najpóźniej w przeddzień sesji.

W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia.

Zasady udziału mieszkańców w sesji absolutoryjnej określa artykuł 30a Ustawy o samorządzie powiatowym

Raport o stanie powiatu za rok 2021 został opublikowany 23.05.2022r. w BIP pod adresem https://bip.powiatgorzowski.pl/271/Raport_o_stanie_Powiatu/




Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej

Na prośbę Ministerstwa Obrony Narodowej przekazujemy informację o rozpoczynającej się II edycji konkursu “MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Konkurs polega na tworzeniu murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a pula środków jakie MON przeznaczy na ten cel to w sumie 3.000.000 zł.

Wnioski można składać do 8 czerwca 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3