image_pdfimage_print

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22 a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku …

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku. Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu …

Zawieszenie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Z uwagi na tymczasowe zawieszenie działalności punktów, porady będą udzielane przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Nieodpłatna Pomoc Prawna od poniedziałku do piątku od godziny 7.30-11.30, tel. 690 811 540 adres mailowy: porady-p.gorzowski@civis-sum.org.pl 2. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Nieodpłatne …

Wolontariusze poszukiwani!

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI! Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim oraz Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą pragną stworzyć bazę osób wyrażających chęć pomocy w momencie wystąpienia braków kadrowych w obu placówkach. Apel kierujemy także do studentów kierunków medycznych, którzy pomagając mogą uzyskać zaliczenie praktyk w ramach wolontariatu. Jeżeli ktoś z Państwa …

Zawieszenie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W związku z wprowadzonym stanem epidemii zawiesza się, udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście od 12.10.2020 r. do odwołania Z uwagi na tymczasowe zawieszenie działalności punktów, porady będą udzielane przez telefon lub z wykorzystaniem …

Informacja dla osób korzystających z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Gminy Deszczno dotyczącą obsługi interesantów, zawiesza się udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście w Urzędzie Gminy Deszczno od dnia 08.10.2020r. do odwołania. Z uwagi na tymczasowe zawieszenie działalności punktu, porady będą udzielane przez telefon lub …

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020 Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie. Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa. W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień …

Informacja dla osób korzystających z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019, poz. 294, ze zm.), uruchomiony został numer telefonu 95-7330-411, pod którym możliwe jest dokonanie rejestracji wizyty w wybranym punkcie powiatu gorzowskiego, w którym świadczona jest nieodpłatna …

Informacja dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W związku z nadal trwającym stanem epidemii umożliwia się udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego telefonicznie w godzinach trwania dyżuru w danym punkcie od dnia 3 sierpnia 2020 r. do odwołania. Porady będą udzielane osobiście lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – przez telefon. 1) Starostwo …

image_pdfimage_print