image_pdfimage_print

Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej “Olimp”w Kostrzynie nad Odrą

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” w Kostrzynie nad Odrą złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. Mały Grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Zawody Zapaśnicze: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów”. Organizacja …

“Przebudowa drogi 1282F na terenie Gminy Deszczno” – podpisano umowę na realizację

W dniu 18.03.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania: “Przebudowa drogi 1282F na terenie Gminy Deszczno” Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 3.602.248,00 zł. Wartość zadania: 5.781.000,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje: • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu projektowanych chodników, zjazdów i poboczy, • wycinkę …

Zaproszenie do składania kandydatur w pracach komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej …

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w 2024 roku

Zarząd Powiatu Gorzowskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 90v ust. 3a i 3c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. …

Dobre wieści dla mieszkańców Janczewa!

Dziś podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1404F ul. Wylotowa w Janczewie. Zakres prac będzie obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe. To długo wyczekiwana inwestycja, która ma na celu poprawę infrastruktury drogowej i zwiększenie komfortu mieszkańców.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23 Silny wiatr/1

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40km/h do 40 km/h, w porywach do 80km/h, z zachodu i północnego zachodu. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2024-02-06 16:00 Do: 2024-02-07 04:00 Czas wydania: 2024-02-06 07:29

Powiat Gorzowski gra z WOŚP!

W najbliższą niedzielę  32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce zbierane będą środki na leczenie płuc dzieci i dorosłych po pandemii, a mottem tegorocznej akcji jest hasło “Tu wszystko gra OK!”.  W Powiecie Gorzowskim powstało wiele lokalnych sztabów, również Agnieszka Chudziak Starosta Powiatu Gorzowskiego włączyła się w te …

image_pdfimage_print