image_pdfimage_print

V Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego

Już w najbliższy piątek w Leśniczówce Przyłęsko spotkamy się z Sołtysami z terenu Powiatu Gorzowskiego na V Kongresie Sołtysów. Spotkanie będzie doskonałą okazją do wzmocnienia i rozwoju współpracy, dzielenia się dobrymi praktykami, ale także do wymiany doświadczeń w sprawach społecznych, administracyjnych czy gospodarczych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu …

Zaproszenie do składania kandydatur w pracach w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w Powiecie Gorzowskim”.

 

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim”

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w związku z art. 90v ust. 3a i 3c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 394/2023 z dnia 13 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim”.

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.

Nowości na portalu jakość powietrza

Na mapie bieżących danych pomiarowych portalu Jakość Powietrza mogą Państwo korzystać z nowej funkcjonalności prezentującej wskazania indeksu jakości powietrza i indeksów poszczególnych zanieczyszczeń z ostatnich 24 godzin. Obsługa funkcjonalności pozwala na jej przewijanie, zatrzymywanie i wyświetlanie w trzech prędkościach za pomocą dedykowanych przycisków. Dedykowany przycisk „Prognozy” pozwala szybko przenieść się …

Starostwo Powiatowe dziś wypełnione elfami – urzędnikami

Obchodzi mnie moja przyszłość – to słowa jednego z uczniów Szkoły Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wlkp. Starostwo Powiatowe dziś wypełnione elfami – urzędnikami. Dzieci aktywnie uczestniczyły w szkoleniu, poznawały metody pracy w poszczególnych wydziałach.

Kiermasz świąteczny

Podziękowania dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim za wspaniałą świąteczną atmosferę, pachnące pierniki i przepiękne prace, które wykonali podopieczni na tegoroczny kiermasz ozdób świątecznych. Gratulujemy pomysłów, bo z roku na rok są bardziej ciekawe i zaskakujące.

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym modułem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

image_pdfimage_print