1

Doceniaj, nie oceniaj – konferencja

Konferencja “Doceniaj, nie oceniaj” odbędzie się 21 maja 2022r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w sali nr 102 budynku głównego biblioteki.
Konferencja kierowana do psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców / opiekunów promująca Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży z udziałem:
  • Tomasza Zielińskiego – inicjatora akcji „Usłyszeć na Czas” i założyciela fundacji o tej samej nazwie, która ma na celu pomoc dzieciom w głębokim kryzysie emocjonalnym (Polska zajmuje drugie miejsce w Europie jeśli chodzi o próby samobójcze), prowadzi bezpłatne rozmowy z dziećmi i rodzicami, organizuje szkolenia w ośrodkach pomocy, szkołach. Jest również prezesem i założycielem Akademii Komunikacji – pomaga rozwijać tę ważną kompetencje w biznesie i w życiu.
  • Bogdana Olechnowicza – założyciela i prezesa F2P, z wykształcenia teolog i psycholog, autor dwóch książek i ceniony mówca konferencyjny w kraju i za granicą, prowadzi również praktykę poradniczą. W ramach działalności Fundacji 2P organizował w Filharmonii Gorzowskiej Fora Inspiracji – prelekcje połączone z koncertem, promujące i aktywizujące postawy przebaczenia i pojednania między ludźmi, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony opinii publicznej. Prowadzi też cykliczne warsztaty – online. Jest certyfikowanym trenerem i coachem międzynarodowej organizacji John Maxwell Team.
  • Zespołu muzycznego Fisheclectic – zespół powstał jako projekt małżeństwa Joanny i Łukasza Kupczyńskich – muzyków, kompozytorów, filologów – a także nauczycieli jednej z gorzowskich szkół. Do tej pory wydali trzy, cieszące się dużym powodzeniem, albumy muzyczne, koncertują w kraju i za granicą, gościli na wielu festiwalach muzycznych m.in SLOT Art Festiwal, Pol’and”Rock Festval. Ich albumy prezentowane były w rozlicznych audycjach muzycznych m.in w Markomanii – Marka Niedźwieckiego (Trójka – Program Trzeci Polskiego Radia), a ich teledyski mają na YouTube ponad 12 mln wyświetleń. Muzyka zespołu promuje wartości pojednania, przebaczenia, porozumienia.
Wstęp wolny.
Program konferencji:
10.30 – 11.15 Bogdan Olechnowicz – prelekcja “Doceniaj, nie oceniaj” (45 min),
11.15 – 12.00 Tomasz Zieliński – prelekcja o działalności Fundacji “Usłyszeć na czas” (45 min),
12.00 – 12.20 Przerwa (20 min),
12.20 – 13.20 Tomasz Zieliński – sesja pytań i odpowiedzi (1h),
13.20 – 13.40 Przerwa (20 min),
13.40 – 14.30 Występ zespołu muzycznego Fisheclectic (50 min).
Organizatorzy:
Fundacja Przebaczenie i Pojednanie
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY SANTOK “POMOCNA DŁOŃ”
Biuro Poselskie Krystyny Sibińskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Fundacja Today, Tomorrow, Together – Dziej, Jutro, RazemDwie godziny dla rodziny…

Międzynarodowy Dzień Rodzin, już w najbliższą niedzielę.
Po raz kolejny nasze Starostwo włącza się w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA”.
Jest to Globalny Ruch Społeczny na rzecz Bliskości zainicjowany 11 lat temu przez Instytut Humanites w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji i kryzysu więzi międzyludzkich.
01 czerwca 2022 r. (środa) pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. pracować będą o dwie godziny krócej.

dwie godziny dla rodziny
Dofinansowanie wycieczki dla uczniów szkoły prowadzonej przez Powiat Gorzowski w ramach przedsięwzięcia “Poznaj Polskę”

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 12 768,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 15 960,00 zł.
Wkład własny: 3 192,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
Powiat Gorzowski zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki trzydniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.
plakat Poznaj Polskę
Zmiany w systemie rekrutacji do Wojska Polskiego

Wchodzi w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która wynosi Wojsko Polskie na nowy poziom rozwoju. Ustawa powołuje do życia nowe instytucje rekrutacyjne, na nowo definiuje rodzaje służby, wprowadza nowe, przejrzyste rozwiązania dla przyszłych i obecnych żołnierzy, porządkuje również w jednym miejscu zapisy dotychczas publikowane w 14 różnych ustawach z lat 60, 70 i młodszych.

Z dniem wejścia w życie ustawa powołuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) z 15 zamiejscowymi ośrodkami w każdym województwie, jak również zakłada przekształcenie Wojskowych Komend Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR), które będą podlegały CWCR.
Głównym celem wprowadzanej ustawy o obronie Ojczyzny jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejnymi są m.in. wprowadzenie aktywnej rezerwy, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, porządkuje przepisy regulujące zasady pełnienia służby wojskowej, wprowadza dodatkowy stopień starszego szeregowego specjalisty, ale również wprowadza dodatkowe regulacje dyscyplinarne, antykorupcyjne, antynepotyczne
i podnosi wydatki na obronność – już od 2023 r. z 2 proc. PKB do 3 proc. PKB.

Budowana nowoczesna struktura, będzie odpowiedzialna za zreformowany system rekrutacji. Wychodzimy naprzeciw zmianom współczesności – dotychczasowe rozwiązania były właściwe w swoim czasie, dzisiaj potrzebujemy nowych atrakcyjnych rozwiązań. Dla zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych ustawa m.in. przewiduje trzy rodzaje czynnej służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę. Nowością jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która jest podzielona na dwa etapy – podstawowy trwający do 28 dni i specjalistyczny do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na tę formę służby zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas odbywania dobrowolnej służby zasadniczej wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia. Również zmiany ustawowe wpływające na rekrutację dotyczyć będą studentów uczestniczących w programie Legia Akademicka, ewentualnych stypendiów, ale również członków organizacji proobronnych, aktywnej i pasywnej rezerwy czy zasad kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy.
Międzynarodowy Dzień Inwalidy w Witnicy…

Międzynarodowy Dzień Inwalidy przypomina społeczeństwu, że emeryci, renciści i inwalidzi są jego częścią i skłania nas do refleksji nad ich funkcjonowaniem na co dzień.

Wczorajsze uroczyste spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witnicy, pełne było uśmiechu i radości życia. Powiat Gorzowski reprezentowała Starosta Magdalena Pędziwiatr i Wicestarosta Magdalena Nowak. Wraz z całą wspólnotą mieszkańców Powiatu Gorzowskiego gorąco życzymy, by każdy kolejny dzień był dla Państwa okazją do czerpania radości życia, z tą spokojną mądrością, która nie poddaje się chwilowym przeszkodom.

Międzynarodowy Dzień InwalidyMiędzynarodowy Dzień InwalidyMiędzynarodowy Dzień InwalidyMiędzynarodowy Dzień Inwalidy
2 maja – nieczynne filie…

Informujemy, że Filie Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Kostrzynie nad Odrą oraz Witnicy, a także Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odrą w dniu 2 maja 2022 r. będą nieczynne.
Umowa na Centrum Wsparcia Rodziny – podpisana…

Coraz bliżej nasz wyjątkowy projekt!
#Centrumwsparciarodziny z placówką opiekuńczo-wychowawczą, z miejscami interwencyjnymi dla dzieci w Mościcach.
Umowa na Centrum Wsparcia Rodziny – podpisana!
Nie byłoby to możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Już teraz można zobaczyć, jak będz
przed CWR
Po CWR
Podpisanie umowy na CWRKonkurs dla klubów sportowych

Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”.
 
Wnioski w konkursie można składać od 12 kwietnia do 30 września 2022 roku.
 
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
 
Krok 1. Zaproponuj wydarzenie, promuj aktywność fizyczną.
Krok 2. Złóż wniosek.
Krok 3. Czekaj na wyniki i … realizuj projekt!
 
Więcej informacji o konkursie, regulamin, nagrody, terminy znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://bit.ly/3Ky4IAb.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27 Przymrozki/1

Ostrzeżenia meteorologiczne: Przymrozki

stopień: 1 prawd. 80%

Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2°C, -1°C przy gruncie do -5°C.

Uwagi: Brak.

Ważne: Od: 2022-04-17 00:00 Do: 2022-04-17 07:00

synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama

Czas wydania: 2022-04-16 11:45

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Stężenie Formaldehydu

Od 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpoczął pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach.
Kolejne stacje pomiarowe pojawiły się w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich.
Badania te od 2019 r. realizowane są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Zielonej Górze.