image_pdfimage_print

Relacja z realizacji zadania publicznego dla powiatu gorzowskiego „Dziedzictwo kulturowe gminy Deszczno i gminy Lubiszyn. Zabytki ruchome, kategorie i przykłady – przyczynek dla turystyki”

Relacja Stowarzyszenia Absolwenci AWF Gorzów: Nagrywanie materiału filmowego i zdjęciowego prawie zakończone. Jeszcze tylko małe „dokrętki” ujęć, które wymagają poprawy i materiał do filmu jest skompletowany. Przypominamy – film będzie dotyczył niezwykle ciekawych aspektów historycznych gminy Deszczno i Lubiszyn (woj. lubuskie). Zaczynamy etap końcowy – czyli montaż filmu. Bardzo pracowity …

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2021 rok Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2021 rok Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej – rozpoczęty

Informujemy o rozpoczętym naborze do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Podania o przyjęcie do służby wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym można złożyć w Placówce Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. Szeroki zakres informacji dotyczący naboru do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl …

Zapraszamy na niedzielne Powiatowe Zawody MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim – Bogdaniec 2020.

Mamy coś dla miłośników kolarstwa górskiego… Już w najbliższą niedzielę, czyli 23 sierpnia 2020 r., zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych będą zmagali się podczas Powiatowych Zawodów MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim organizowanych przez Powiat Gorzowski w partnerstwie z Powiatem Marchijsko-Odrzańskim. Start z terenu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach. Zapisy w biurze …

Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego z dnia 10.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji z dnia 10.08.2020 r., znak: GN.6821.9.2020.AW o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Kłodawa, gm. Kłodawa, oznaczonej nr ewid. działki 139 o nieuregulowanym stanie prawnym.

Opłata za prawa jazdy

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przypomina i informuje, że po zdanym egzaminie na prawa jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł na konto 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001 Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Potwierdzenie opłaty można dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres komunikacja@powiatgorzowski.pl z dopiskiem …

Oferta czeka na opinię

Gminny Klub Piłkarski w Kłodawie złożył w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. mały grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Aktywność fizyczna w okresie Pandemii”. Organizacja zadania publicznego „Aktywność fizyczna …

Relacja z realizacji zadania publicznego dla powiatu gorzowskiego „Dziedzictwo kulturowe gminy Deszczno i gminy Lubiszyn. Zabytki ruchome, kategorie i przykłady – przyczynek dla turystyki”

Informujemy, że w lipcu 2020 r. stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów rozpoczęło realizację zadania publicznego dla Powiatu Gorzowskiego w obszarze kulturowo-historycznym. Będzie to kontynuacja projektu rozpoczętego rok temu, w którym między innymi wyprodukowaliśmy film o zabytkach i historii 5-ciu gmin: Santok, Kłodawa, Bogdaniec, Witnica i Kostrzyn n/O. Poniżej zamieszczamy, krótką informację …

image_pdfimage_print