image_pdfimage_print

Wieloletnia ocena jakości powietrza

Przynajmniej raz na 5 lat, zgodnie z art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny jakości powietrza w strefach na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania ocen rocznych, zwanej oceną pięcioletnią. Zanieczyszczenia objęte pięcioletnią oceną jakości powietrza to: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), …

Pesel dla uchodźców z Ukrainy

Od dziś obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.   Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jej obywatele będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Punkt rejestracji: …

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – link do uchwały Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ochrony i promocji …

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać: prawidłowe oznakowanie (chip); ważne szczepienie na wściekliznę; wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie; świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne. W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę …

Tymczasowe schronienie dla uchodźców…

W związku z sytuacją na terenie Ukrainy oraz falą uchodźców wojennych w powiecie gorzowskim powstało kolejne miejsce gotowe na przyjęcie potrzebujących. Za tymczasowe schronienie posłuży hala sportowa przy szkole w Różankach (ul. Dębowa 3). Uchodźcy będą mogli z niej skorzystać przed dalszą drogą.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Dzwoniąc pod numer 800 190 590 dowiesz się: – gdzie znajdziesz najbliższą placówkę medyczną: poradnię lekarza rodzinnego (POZ), pomoc medyczną w nocy (między godzinami 18.00 – 8.00 rano następnego dnia) lub szpital, – gdzie jest najbliższa apteka, – jak postępować w sytuacji zakażenia koronawirusem, jak …

Możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej…

W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w …

image_pdfimage_print