Betlejemskie Światło Pokoju

Historia zaczyna się w Betlejem, tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerze ZHP dzielą się ze wszystkimi. Niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Do Starostwa Powiatowego Betlejemskie Światło Pokoju dotarło za sprawą harcerzy z kostrzyńskiego Hufca ZHP. Kochani, bardzo Wam za to dziękujemy.