Blisko 3,5 mln dofinansowania dla Powiatu Gorzowskiego

Powiat Gorzowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma wsparcie na:
– budowę Centrum Wsparcia Rodziny wraz z placówką opiekuńczo–wychowawczą z miejscami interwencyjnymi dla dzieci –
3 000 000,00 zł,
– remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – 482 500,06 zł.