Bogdaniec

Bogdaniec – wieś gminna (Dühringshof) zasiedlona została w 1786 roku przez 32 rodziny kolonistów, głównie z Niemiec i Polski na obszarach powstałych w wyniku osuszania tzw. Błot Warciańskich. Zwolnieni oni zostali przez Fryderyka II Wielkiego na 8 lat z płacenia podatków i uposażeni nieodpłatnie w jeden łan ziemi i budulec na drewniane chaty kryte trzciną. Istniejący tu obecnie murowany kościół (pierwotnie szachulcowy) wybudowano w 1783 roku i potem wielokrotnie przebudowywano.

Przy budynku nadleśnictwa rozpoczyna się czterokilometrowa spacerowo-edukacyjna ścieżka przyrodnicza, wiodąca poprzez dąbrowy w krajobrazie morenowym. Z tablic informacyjnych na jej licznych przystankach można się dowiedzieć m.in. o „ptasim budziku”, wędrówkach drzew, Rezerwacie „Dębowa Góra” czy mieszkańcach kop chrustu. W północnej części wsi znajduje się młyn wybudowany w 1826 roku, a będący dziś siedzibą Muzeum Lubuskiego – Zagroda Młyńska. Warto tu obejrzeć wyposażenie domu młynarza oraz kolekcję młynków, w samym młynie – sprawne urządzenia do mielenia zboża, a w podwórzu, dla mieszczucha zupełnie egzotyczne, dawne narzędzia rolnicze. Obok – ciekawa kuźnia.

Przy budynku młyna sztuczne spiętrzenie wody zwane „Wodospadem”. Na północ od muzeum – polana z rosnącymi dwoma wspaniałym okazami daglezji zielonej. Obok drzew obelisk z usuniętą tablicą. Upamiętniała ona Gerharda Libschowa – aktywistę Hitlerjugend, który został zabity we wsi w 1931 roku po jednym z meczów piłkarskich w bójce pomiędzy kibicami. Sprawie nadano wówczas wymiar polityczny i miejsce to stało się w kolejnych latach sceną dorocznych manifestacji nazistów. W organizacji tych wieców znaczący udział miał mieszkaniec ówczesnego Bogdańca, Erich von Bach-Zalewski, późniejszy wysoki rangą oficer SS i likwidator powstania warszawskiego. Nieco dalej czatownia ornitologiczna  malowniczo wybudowana nad stawem sztucznie spiętrzonym na Bogdance. Amatorzy nornic walking znajdą tu dwie malowniczo poprowadzone po wzgórzach trasy o długości 4200 m i 5000 m.