Brzeźno

Brzeźno – wieś (Breisenhorst) w gminie Lubiszyn. Pierwotnie była kolonia założoną w 1751 roku na terenach królów Prus. Zasiedlili ją osadnicy przybyli z Wirtembergii. Na własny kościół mieszkańcy wsi musieli czekać ponad 100 lat do 1867 roku.  Wybudowano go jako budowlę ryglową wypełnioną drobną cegłą ceramiczną. Wnętrze niezwykle ciekawe mimo prostej formy architektonicznej.

Strop belkowy wznoszący się na podciągach ponad nawą. Wzdłuż trzech ścian biegną empory mieszczące dodatkowe ławki dla wiernych. Na lewo od prezbiterium ambona pochodząca z pierwotnego wyposażenia.  Przestrzeń ponad ołtarzem oddzielono od nawy głównej „łukiem Tudorów”.