1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 113/Silny wiatr/2

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Silny wiatr
stopień: 2
prawd. 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, ostrzeżenie może być aktualizowane.

Ważne:
Od: 2021-10-21 10:00
Do: 2021-10-21 20:00
synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Czas wydania: 2021-10-20 13:56
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
„Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim”

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i niewolnictwu. Przedstawiciele służb i inspekcji debatowali m.in. o formach handlu ludźmi w XXI wieku oraz detencji cudzoziemców jako formie zabezpieczenia ich przed handlem ludźmi.

Na całym świecie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zmuszani są do wyczerpującej pracy, popełniania przestępstw… Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej.
Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne ofiar handlu ludźmi, udziela bezpłatnej pomocy każdemu, kto może być ofiarą handlu ludźmi lub jest zagrożony.
tel. 22 628 01 20
www.ksik.pl

„Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim” „Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim” „Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim”
Konsultacje społeczne nad projektem rocznego programu współpracy na 2022 r.

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza do konsultacji społecznych nad projektem rocznego programu współpracy na 2022 r., organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mające siedzibę na terenie powiatu gorzowskiego.

Konsultacje odbędą się w dniach od 15 października 2021 r. do 28 października 2021 r.

Więcej informacji oraz projekt rocznego programu współpracy na 2022 r. wraz z ankietą jest do pobrania na stronie internetowej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa: Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, w pok. 218.

baner informacja
Informacje o normach jakości powietrza pod kątem poziomów alertowych

1. Dla ozonu (O3) i pyłu PM10 określony jest poziom informowania.

Poziom informowania – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja.

2. Dla ozonu (O3), pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) określony jest poziom alarmowy.

Poziom alarmowy – oznacza poziom substancji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Źródło: www.powietrze.gios.gov.pl
Dzień Edukacji Narodowej

We współczesnym świecie, tak trudnym i skomplikowanym, młodzi ludzie potrzebują autorytetów i wsparcia. To właśnie szkoła jest tym miejscem, w którym nauczyciele z ambicją i zapałem przekazują wiedzę, uczą jak stawiać czoła wyzwaniom oraz jak radzić sobie z przeciwnościami. Ta trudna misja nauczycielska rozwija również pasje i kształtuje charaktery. Od niej zależy jakimi ludźmi, obywatelami, rodzicami i pracownikami staną się szkolni podopieczni.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Bez ich oddania, poświecenia i pasji nie byłoby możliwe funkcjonowanie placówek edukacyjnych. To właśnie Wasza mądrość i doświadczenie stanowią najlepszą gwarancję, że oświata w naszym kraju i w powiecie gorzowskim ma przed sobą dobrą przyszłość.

W uznaniu dla niełatwej pracy pedagoga z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy wszystkim Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu własnym oraz Starosty Powiatu Gorzowskiego Magdaleny Pędziwiatr i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kail,

życzenia nauczycielom w jednostkach powiatowych złożyła Wicestarosta Małgorzata Ludniewska.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej
Informacja Wydziału Komunikacji z dnia 13.10.2021

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. informuje, że w dniu 13.10.2021 r.
Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bogdańcu jest nieczynna.
Przełączenie numeru 998 do CPR

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dniu 07 października br. zaplanowane jest w Gorzowie Wlkp. oraz całym powiecie gorzowskim przełączenie „strażackiego numeru alarmowego” 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Gorzowie Wlkp.

Numer 998 nadal będzie aktywny, zmienia się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb.

Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego. Pozwoli to na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkie odpowiednie służby, co jest bardzo istotne w przypadku np. wypadków drogowych. Centrum Powiadamiania Ratunkowego będzie w stanie zweryfikować zgłoszenia omyłkowe lub niezasadne, więc finalnie odpowiednie służby zostaną poinformowane tylko o przypadkach, w których jest potrzebna interwencja .

Oznacza to, że od 07 października wybierając numer 998 na obszarze m. Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego dodzwonimy się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., które przyjmie zgłoszenie i przekaże do właściwej służby. Obsługa połączeń numeru alarmowego 998 przez operatorów numeru 112 wdrażane jest w całym kraju.

Ważnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.
Punkt Szczepień Powszechnych w OSP Bogdaniec

W Remizie OSP Bogdaniec został uruchomiony tymczasowy punkt szczepień przeciw COVID-19, który jest czynny w każdy czwartek od godziny 11 do godziny 16.

Szczepionki:
PFIZER (dwu dawkowa)
JONSON (jedno dawkowa)

Szczepione są osoby od 16 roku życia, bez kolejek, bez rejestracji.

Osoby które nie mają jak dotrzeć do punktu możliwy jest transport, w każdy czwartek do odwołania! W
Więcej informacji pod numerem tel. 609093112!
Jednocześnie informujemy, że punkt szczepień powszechnych w Kostrzynie nad Odrą i Wojcieszycach są nieczynne.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 112 Silny wiatr/1

Ostrzeżenia meteorologiczne:Silny wiatr/stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2021-09-23 19:00
Do: 2021-09-24 04:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2021-09-23 11:53
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Informacja Wydziału Komunikacji z dnia 23.09.2021

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. informuje, że w dniu 24.09.2021 r.
z przyczyn technicznych Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bogdańcu jest nieczynna.