1

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 Przymrozki/1

Ostrzeżenia meteorologiczne: Przymrozki/stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do 0°C, przy gruncie do -4°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 9°C.
Ważne:
Od: 2021-04-25 03:00
Do: 2021-04-27 08:00
synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska
Czas wydania: 2021-04-24 13:38
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Karta wędkarska

Miłośnicy wędkowania mieszkający w Powiecie Gorzowskim, którzy chcą posiadać kartę wędkarska mogą złożyć wniosek o jej wydanie do Biura Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. – przy ul. Pankiewicza 5-7.
Dla osób małoletnich między 14 a 18 rokiem życia Starosta może wydać taką kartę za zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (podpis opiekuna powinien widnieć na wniosku).
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski potów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej dostępny jest w siedzibie Starostwa lub można go pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://bip.powiatgorzowski.pl/176/Biuro_Ochrony_Srodowiska/.
Do wniosku należy załączyć: zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb, zdjęcie o wymiarach 20 x 30 mm oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł wniesionej na konto bankowe Starostwa Powiatowego nr 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001. W tytule wpłaty proszę wpisać „opłata za wydanie karty wędkarskiej”.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł dokonanej na rachunek organu podatkowego – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575, tytułem „za pełnomocnictwo”.
Wydanie karty wędkarskiej nastąpi w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływy kompletnego wniosku.
Strategia Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich – ankieta

Powiat Gorzowski należy do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, który obecnie pracuje nad Strategią Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Rejon nadnotecki to obszar przebiegający wzdłuż Doliny Noteci (i Kanału Bydgoskiego) od jej źródeł aż do ujścia. Przebiega przez teren województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Rejon nadnotecki stanowi obszar działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich m.in. w zakresie inicjowania i wspierania działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej oraz utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, by z perspektywy mieszkańca, turysty, użytkownika terenów rzecznych pomogli Państwo dokonać oceny aktualnego stanu rzeki Noteci, jej zagospodarowania oraz wskazania propozycji zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w kolejnych latach.

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/notec_-_mieszkancy (do 14 maja)

Badanie jest całkowicie anonimowe, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu, w którym nie będzie możliwości zidentyfikowania pojedynczych odpowiedzi.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety.

Marina Santok

Źródło: Marina Santok profil Facebook
Wyróżnienie dla kostrzyńskiego technikum

Po raz dwudziesty trzeci został ogłoszony ranking najlepszych techników w Polsce i województwie lubuskim „Perspektywy Technika 2021”. W skład Kapituły Rankingu weszli przedstawiciele trzech środowisk:
– przewodniczący i przedstawiciele komitetów głównych olimpiad,
– dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz
– członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

W rankingu obowiązywały cztery kryteria:
– sukcesy w olimpiadach 20%,
– matura-przedmioty obowiązkowe 20%,
– matura przedmioty dodatkowe 30% i wyniki egzaminu zawodowego 30%.

W tym roku kostrzyńskie technikum uplasowało się na wysokim 9 miejscu w województwie lubuskim.
Technikum w Kostrzynie nad Odrą , zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy ma prawo do używania w 2021 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Brązowej„ Szkoły 2021.

Ranking jest ważnym drogowskazem dla absolwentów szkół podstawowych przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.
W styczniu br. uczniowie klas czwartych technikum przystąpili do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie. Egzamin składał się z dwóch części, pisemnej i praktycznej , a do ich pozytywnego zaliczenia wymagane jest uzyskanie z części pisemnej minimum 50 % a z praktycznej aż 75%.

Z niecierpliwością oczekiwano na dzień 31 marca. W tym dniu szkoła otrzymała wyniki 43 uczniów, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik hotelarstwa. Podobnie jak w latach ubiegłych i ten rok potwierdził, że wyniki z egzaminów zawodowych są bardzo wysokie.

Na takie wyniki złożyła się systematyczna praca zarówno uczniów, jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wytrwałość młodzieży w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu jakim jest zdobycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu. Wszystkie rankingi opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.technika.perspektywy.pl.
Informacja Starosty Gorzowskiego

Informacja Starosty Informacja Starosty
Oddali krew …

Udało się po raz kolejny! Na czele ze Starostą Powiatu Gorzowskiego Magdaleną Pędziwiatr, druga akcja krwiodawstwa razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zakończona sukcesem! Zebraliśmy ponad 10 litrów krwi, która z pewnością będzie dobrze wykorzystana.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Jesteście bohaterami!!
„STOP SMOG” 2.0

Biuro Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że od dnia 31 marca 2021 r. wystartowała druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. W niniejszym programie można uzyskać dotację na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć tu: http://www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Stop Smog).
Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

Czy wiesz, że możesz umówić wizytę w Urzędzie Skarbowym i wiele spraw załatwić przez e-Urząd Skarbowy?

Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w Urzędzie Skarbowym. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Wystarczy wejść na stronę: https://bit.ly/32b1pKv i postępować zgodnie z instrukcją.

Przez formularz on-line możesz umówić wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni.
Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru).

e-Urząd Skarbowy
Najnowsze decyzje rządowe w sprawie obwiązujących obostrzeń od 19 kwietnia

Najnowsze decyzje rządowe w sprawie obwiązujących obostrzeń od 19 kwietnia!
– Żłobki i przedszkola otwarte dla wszystkich dzieci od 19 kwietnia.
– Rząd dopuścił także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.
– Pozostałe obowiązujące zasady bezpieczeństwa rząd przedłużył do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.
Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami?fbclid=IwAR2Iw7WqL4FDsresGuqCjFyg_Mb1TzKhWkj2JaTwFxNwwDd3-YXJYYSqifQ

covid
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 Przymrozki/1

Ostrzeżenia meteorologiczne: Przymrozki/stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2021-04-13 23:00
Do: 2021-04-14 07:00
synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Czas wydania: 2021-04-13 11:37
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu