image_pdfimage_print

Zaproszenie do składania kandydatur w pracach w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w Powiecie Gorzowskim”.

 

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim”

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w związku z art. 90v ust. 3a i 3c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 394/2023 z dnia 13 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim”.

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.

Zmiana godzin obsługi klienta od 1 lutego do 30 kwietnia 2023

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od 01.02.2023 r. – 30.04.2023 r. zmianie ulegają godziny obsługi klientów.

Obsługa klienta w:
• Wydziale Komunikacji oraz podległych mu Filiach: Bogdaniec, Witnica, Kostrzyn nad Odrą odbywać się będzie:
Poniedziałek: 8:15 – 15:30 (Filia w Bogdańcu: 8:15 – 14:30)
Wtorek – Czwartek: 8:15 – 14:30
Piątek: 8:15 – 11:30
Ponadto informujemy, że zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu wraz z skanem dokumentu własności można przesyłać przez e-PUAP bądź na adres e-mail komunikacja@powiatgorzowski.pl

• Wydziału Geodezji i Kartografii odbywać się będzie:
Poniedziałek: 8:15 – 15:30
Wtorek – Czwartek: 8:15 – 14:30
Piątek: 8:15 – 11:30

• Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska odbywać się będzie:
W zakresie obsługi telefonicznej interesantów:
Poniedziałek: 8:30 – 15:30
Czwartek: 8:30 – 14:30
Piątek: 8:30 – 11:30
w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów:
Poniedziałek: 8:30 – 15:30
Wtorek – Czwartek: 8:30 – 14:30
Piątek: 8:30 – 11:30

• Godziny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 12:00

Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Od 1 marca Przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Ważne! Od 1 marca wciąż będziemy musieli przestrzegać niektórych obostrzeń. To m.in. zasady dotyczące noszenia …

I Nabór wniosków pracodawców o środki KFS na 2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. (zwany dalej PUP) informuje, że posiada środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w kwocie 758 002,95 zł i ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub pracodawcami, dla pracodawców, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta Gorzowa …

Obowiązek zakrywania, za pomocą maseczki, ust i nosa

Szanowni Państwo Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.) nałożony został obowiązek zakrywania, za pomocą maseczki, ust i nosa: – w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż …

Od 27.01.2022 r. do 28.02.2022 r. wprowadzony został hybrydowy system pracy

Szanowni Państwo W związku z wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że w  Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. od 27.01.2022 r. do 28.02.2022 r. wprowadzony został hybrydowy system pracy. Oznacza to, że pracownicy …

Liczba osób zaszczepionych w Powiecie Gorzowskim

Lp. Miasto/Miasto i Gmina/Gmina Liczba osób zaszczepionych min. 1 dawką Liczba osób w pełni zaszczepionych Procent w pełni zaszczepionych 1. Kostrzyn nad Odrą 11 242 10 749 60,7 % 2. Witnica 6 848 6 604 51,6 % 3. Bogdaniec 3 878 3 675 51,6 % 4. Deszczno 5 915 5 675 …

Liczba osób zaszczepionych w Powiecie Gorzowskim

Lp. Miasto/Miasto i Gmina/Gmina Liczba osób zaszczepionych min. 1 dawką Liczba osób w pełni zaszczepionych Procent w pełni zaszczepionych 1. Kostrzyn nad Odrą 10 784 10 282 58 % 2. Witnica 6 613 6 341 49,6 % 3. Bogdaniec 3 713 3 527 49,5 % 4. Deszczno 5 672 5 406 …

Szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat jest możliwe od 14 grudnia 2021 r.

Rejestracja dzieci w wieku 5-11 lat jest możliwa od 14 grudnia 2021 r. Jak zarejestrować dziecko na szczepienie? Możesz zrobić to na kilka sposobów: • zadzwoń na całodobową infolinię 989. • skontaktuj się z wybranym punktem szczepień. • Skorzystaj ze strony internetowej pacjent.gov.pl (Ważne! Dziecko możesz zarejestrować tylko za pomocą …

Zestaw nowych obostrzeń od 15 grudnia

O szczegółach nowych obostrzeń poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zostaną one wprowadzone od 15 grudnia. – limit 75 procent obłożenia w w transporcie zbiorowym. – limit 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach; zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. – obowiązkowe testy dla współdomowników osób …

image_pdfimage_print