image_pdfimage_print

Zaproszenie do składania kandydatur w pracach w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w Powiecie Gorzowskim”.

 

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim”

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w związku z art. 90v ust. 3a i 3c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 394/2023 z dnia 13 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim”.

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.

Zmiana godzin obsługi klienta od 1 lutego do 30 kwietnia 2023

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od 01.02.2023 r. – 30.04.2023 r. zmianie ulegają godziny obsługi klientów.

Obsługa klienta w:
• Wydziale Komunikacji oraz podległych mu Filiach: Bogdaniec, Witnica, Kostrzyn nad Odrą odbywać się będzie:
Poniedziałek: 8:15 – 15:30 (Filia w Bogdańcu: 8:15 – 14:30)
Wtorek – Czwartek: 8:15 – 14:30
Piątek: 8:15 – 11:30
Ponadto informujemy, że zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu wraz z skanem dokumentu własności można przesyłać przez e-PUAP bądź na adres e-mail komunikacja@powiatgorzowski.pl

• Wydziału Geodezji i Kartografii odbywać się będzie:
Poniedziałek: 8:15 – 15:30
Wtorek – Czwartek: 8:15 – 14:30
Piątek: 8:15 – 11:30

• Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska odbywać się będzie:
W zakresie obsługi telefonicznej interesantów:
Poniedziałek: 8:30 – 15:30
Czwartek: 8:30 – 14:30
Piątek: 8:30 – 11:30
w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów:
Poniedziałek: 8:30 – 15:30
Wtorek – Czwartek: 8:30 – 14:30
Piątek: 8:30 – 11:30

• Godziny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 12:00

Wysoka

Wysoka – wieś (Hochwalde) w gminie Lubiszyn. Pierwotnie niewielka osada (1100 -1300 rok) wspominana w średniowiecznych dokumentach margrabiego brandenburskiego Alberta w 1300 roku z okazji przekazania jej cystersom mironickim. Niezwykle pięknym i starym jest kościół ryglowy o dwuspadowym dachu wybudowany w pierwszej połowie XVIII wieku. Zachowało się wewnątrz świątyni wyposażenie …

Wojcieszyce

Wojcieszyce – wieś (Wormsfelde) w gminie Kłodawa nad Jeziorem Wojcieszyckim (8,6 ha). Zasiedlone w II połowie XIII wieku zapewne przez osadników niemieckich. W czasie najazdu (1272 rok) króla polskiego Przemysła II ukryto tu odnaleziony w 1975 roku skarb 248 monet brandenburskich, pomorskich, meklemburskich i innych. Ciekawy późnoromański, jednonawowy kościół na …

Sosny

Sosny  – wieś (Charlottenhof) w gminie Witnica.  Założył ją jako folwark z dworem w roku 1771 posiadacz sąsiedniej wsi (Diedersdorf/Dzieduszyce), Hans Bogislaw von Wobeser. By przypodobać się swej żonie Charlotte nazywał go na jej cześć Charlottenhofem. On też by sprawić radość i uczynić świat piękniejszym prawdopodobnie czyni tu zaczątki parku …

Wawrów

Wawrów – wieś (Lorenzdorf) w gminie Santok. W średniowieczu (950 -1300) wieś nosiła nazwę – „wieś Wawrzyńca”. Po tym okresie należała do rycerskiego rodu Horkerów, co potwierdza dokument z 1319 r. wydany przez księcia pomorskiego Wratysława. W centrum wsi staw przeciwpożarowy. Romański kościół z XIII wieku wybudowany z łamanego granitu …

Warniki

Warniki – wieś (Warnick) w gminie Kostrzyn. Ozdobą i jedyna atrakcją wsi jest pompownia – obiekt hydrotechniczny. Wybudowano go ponad sto lat temu malowniczo wkomponowując  w nadwarciańskie łąki. Jego zadaniem jest podczas wysokich stanów wód przerzucenie pompami nadmiaru wody na powrót w koryto Warty. Pierwotnie były to pompy parowe (zużywały …

Stanowice

Stanowice – wieś (Stennewitz) w gminie Bogdaniec. W średniowieczu (1150 -1300) zasiedlona na prawie niemieckim przez książąt śląskich z dynastii piastowskiej należała do licznych rodów rycerskich, w tym od XV w. do około 1740 roku do rodu Marwitzów. Słowiański okres wsi przetrwał w niemieckim nazewnictwie Wendenfriedhof czyli „Cmentarz Słowian”. Kościół …

Santok

Santok – wieś gminna (Zantoch) reprezentuje typ wsi o zabudowie ulicowej, położonej u ujścia Noteci do Warty i istniejącej jako osada od VIII wieku. Jego nazwa wywodzi się od starosłowiańskiego słowa „sątok” oznaczającego spływ dwu rzek. Od X wieku stanowił ważny strategicznie gród broniący nowo zdobyte około 960 roku przez …

Santoczno

Santoczno  – wieś (Zanzhausen) w gminie Kłodawa położona nad rynną polodowcową jeziora Mrowinko (22,5 ha) i wypływającą z niego rzeką Santoczną. We wsi kościół szachulcowy, jednonawowy, wyposażony w empory, powstały z przebudowy jednego z magazynów dawnej huty z 1767 roku z dobudowaną w 1819 roku wieżą. Wewnątrz, w jednym z …

Santocko

Santocko –  wieś (Zanzin) w gminie Kłodawa. Teren wsi zasiedlony był już około 800 r. p.n.e., co potwierdza odkryte przez Dietza von Beyera cmentarzysko kultury łużyckiej. W średniowieczu ta słowiańska wieś należała do kasztelanii santockiej, a potem w połowie XIII wieku stała się częścią Nowej Marchii. Pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie …

Racław

Racław – wieś (Ratzdorf) w gminie Bogdaniec. O zachowanym średniowiecznym kształcie zabudowy XII-wiecznej owalnicy i słowiańskim rodowodzie. Przekazana tytułem zastawu za pożyczkę 145 grzywien przez Ludwika Rzymskiego w 1352 roku mieszczanom gorzowskim. Pierwotna nazwa wywodzi się od imienia Racław, być może pierwszego właściciela wsi. Kościół neogotycki z 1863 roku z …

image_pdfimage_print