Chróścik

Chróścik – wieś (Neuedorf) w gminie Bogdaniec. Słowiańska wieś istniejąca od XII wieku, z której pochodził wzmiankowany w 1470 r. burmistrz Landsberga Cawel Einnahmen. W XVI w. rezydował tu Jan Kune – ostatni opat cystersów mironickich, który po przejściu na protestantyzm został pastorem Baczyny, ale mieszkać wolał w Chróściku. W …

Brzozowiec

Brzozowiec – wieś (Berkenwerder) w gminie Deszczno. Stara polska wieś w 1347 roku należąca do Mikołaja de Jago, określanego jako szlachcica polskiego. Jego przodkowie już w XIII wieku  występują w otoczeniu margrabiów. Sprzedaje on wieś w/w roku Henrykowi Bubenowi  a on magistratowi Gorzowa. Według przekazów wieś była wówczas opuszczona bardzo …

Brzeźno

Brzeźno – wieś (Breisenhorst) w gminie Lubiszyn. Pierwotnie była kolonia założoną w 1751 roku na terenach królów Prus. Zasiedlili ją osadnicy przybyli z Wirtembergii. Na własny kościół mieszkańcy wsi musieli czekać ponad 100 lat do 1867 roku.  Wybudowano go jako budowlę ryglową wypełnioną drobną cegłą ceramiczną. Wnętrze niezwykle ciekawe mimo …

Deszczno

Deszczno – wieś gminna (Dechsel) jedna z najstarszych osad w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej zasiedlona już w epoce brązu (1800-1700 p.n.e.) przez ludność kultury unietyckiej i ich następców (1700 -500 r. p. n. e.) przez społeczność kultury łużyckiej. Fakt ten potwierdzają odkrycia dwu skarbów. Szczególnie ten drugi  był rewelacją archeologiczną, „skarbem” na …

Kłodawa

Kłodawa – wieś gminna(Kladow) pierwotnie osada pomorska (1150-1300) nad rzeką Kłodawką i Jeziorem Kłodawskim (24,35 ha). Najstarszym przedmiotem związanym z Kłodawą jest znaleziony na jego polach sztylet z brązu  z około 1800-1700 r. p.n.e. Rodowód samej Kłodawy sięga czasów piastowskich, kiedy to wspomagała strategicznie pobliski Santok jako umocniona kłodami osada, …

Witnica

Witnica – miasto gminne (Vietz). Historia tej niewielkiej miejscowości sięga 1100 r. p. n. e., kiedy to na terenie dzisiejszego miasta istniały liczne osady kultury łużyckiej. Ich istnienie potwierdza odkryty przez archeologów cmentarz ciałopalny kultury łużyckiej. Od VIII w n. e. aż do XIII wieku istniało tu grodzisko słowiańskie. Zwiedzanie …

Lubiszyn

Lubiszyn – wieś gminna (Ludwigsruch). U zaraniu swego istnienia (1707 rok) osada związana była z powstaniem tu huta szkła wraz z zapleczem mieszkalnym dla szklarzy. Nosiła wówczas nazwę „Tornowsche Hütte” („Tarnowskie Huty”). Kolejną nazwę (1819 rok) wieś zawdzięcza ostatniemu z właścicieli huty – radcy handlowemu Johannowi Georgowi Ludwigowi Zimmermannowi (1739-1810) …