1

Centrum Wsparcia Rodziny – pokazaliśmy je światu…

25 sierpnia nastąpiło oficjalne zaprezentowanie nowego Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach, niedaleko Witnicy. Projekt wyjątkowy, innowacyjny, którego głównym założeniem jest wzmocnienie roli środowiska rodzinnego i poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym.
W uroczystości uczestniczyła m.in. Marlena Maląg Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, Magdalena Pędziwiatr Starosta Powiatu Gorzowskiego, Magdalena Nowak Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego.
W nowo otwartym Centrum Pomocy Rodzinie będą znajdowały się dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Każda z z nich będzie przeznaczona dla 14 dzieci.
Centrum kosztowało blisko 11 milionów złotych. Na jego budowę i wyposażenie Powiat Gorzowski otrzymał środki z Programu Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Ekopracownia w Branżowej Szkole I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”. Program ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego
i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

W ramach zadania zostanie utworzona Ekopracownia w Branżowej Szkole I Stopnia
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich. Pracownia zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny, nowe funkcjonalne meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Zaplanowane jest przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i dla rodziców
o tematyce odnawialnych źródeł energii.

Wartość ogólna zadania wynosi 77 768,35 złotych.

Wysokość dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wynosi 69 991,52 złotych.

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Logo     LOGOOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie o konkursie - PPP 1 Gorzów Wlkp. Ogłoszenie o konkursie - PPP 1 Gorzów Wlkp. Ogłoszenie o konkursie - PPP 1 Gorzów Wlkp. Ogłoszenie o konkursie - PPP 1 Gorzów Wlkp. Ogłoszenie o konkursie - PPP 1 Gorzów Wlkp. Ogłoszenie o konkursie - PPP 1 Gorzów Wlkp. Ogłoszenie o konkursie - PPP 1 Gorzów Wlkp.
Wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

logo minister edukacji        logo poznaj polskę       logo polski ład

Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W 2023 roku Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych dla uczniów:

  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
    w Lipkach Wielkich w wysokości 5000,00 złotych,
  • Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w wysokości 4912,00 złotych.

Całkowity koszt organizowanych wycieczek wynosi 12 590,00 złotych.
Nowy bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich

Nowy samochód do przewozu uczniów trafił dziś do  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich!!
Magdalena Pędziwiatr Starosta Powiatu Gorzowskiego wspólnie z Andrzejem Gonią Dyrektorem Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy udziale Damiana Szymkowicza Wicedyrektora SOSW Lipki Wielkie, przekazała uczniom szkoły kluczyki do auta.
Zakup 9-cio osobowego busa dofinansowany został ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

bus bus bus
Lubuskie Talenty – rusza nabór…

Załącznik do pisma Lubuskie Talenty 2022.2023
Lubuscy Zawodowcy – rusza nabór wniosków!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn. “Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż”. Jest to projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do uczniów techników i szkół branżowych I stopnia. Wsparcie w ramach projektu otrzyma 180 uczniów z najlepszymi osiągnięciami edukacyjnymi szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie lubuskim.
Nabór wniosków rozpocznie się 12 września i potrwa do 23 września. Projekt obejmie wsparciem 140 uczniów z techników i 40 uczniów ze szkół branżowych I stopnia, którzy zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego.
W trakcie projektu uczniów będą przyznawane stypendia w wysokości 800 zł miesięcznie (10 miesięcy).
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie https://lubuskie.pl/wiadomosci/kategoria/82 w zakładce Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż.

LUBUSCY ZAWODOWCY - rusza nabór wniosków!LUBUSCY ZAWODOWCY - rusza nabór wniosków!
Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Powiat Gorzowski otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Celem programu jest wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe zostało udzielone Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w wysokości 3000,00 złotych. Kwota wkładu własnego wynosi 750,00 zł, zaś całkowity koszt realizacji zadania zamyka się kwotą w wysokości 3750,00 złotych

Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

stopka
Dofinansowanie wycieczki dla uczniów szkoły prowadzonej przez Powiat Gorzowski w ramach przedsięwzięcia “Poznaj Polskę”

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 12 768,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 15 960,00 zł.
Wkład własny: 3 192,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
Powiat Gorzowski zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki trzydniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.
plakat Poznaj Polskę
I miejsce dla uczniów Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą w konkursie „Rozegraj Lubuskie”

Nowy rok szkolny i nowe inicjatywy w Firmie Symulacyjnej Heban. We wrześniu zgłosiliśmy swój akces do udziału w Wojewódzkim Turnieju Gry Online „Rozegraj Lubuskie” i zostaliśmy do niego zakwalifikowani. Udział w grze zaproponowało nam Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji Społecznych NOVUM , a my wtedy jeszcze nie mielimy świadomości co tak naprawdę nas czeka .
„Rozegraj Lubuskie” to projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.Jest to symulator samorządu województwa lubuskiego, który pozwala na wcielenie się w rolę politycznych przywódców i zarządzanie województwem po swojemu. Gracze w zespołach stają się radnymi województwa i podejmują decyzje, które wpływają na losy regionu. Celem gry jest nie utracić władzy i nie splajtować przez jak najdłuższą liczbę rozgrywek poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców przy ograniczonych środkach budżetowych. Nie jest to łatwe, gdyż w symulowanym województwie lubuskim mają miejsce różnego rodzaju wydarzenia losowe, np. protesty, klęski żywiołowe, wnioski od mieszkańców, które wpływają na sytuację w grze i wymuszają do podjęcie decyzji o innym ulokowaniu funduszy budżetowych.

Mając świadomość, że wkraczamy w całkiem nieznane dla nas obszary przygotowania do finałowej rozgrywki rozpoczęliśmy już w listopadzie, kiedy uczniowie zapoznali się z instrukcją gry, filmem instruktażowym oraz przyjrzeli się dokładnie prawdziwym kategoriom budżetowym naszego województwa oraz przeanalizowali rzeczywiste wydatki budżetowe naszego województwa w z lat ubiegłych.

Ale przekonaliśmy się, że wiedza na temat zarządzania Po tej dawce wiedzy mogliśmy przejść do symulatora, gdzie mieliśmy do dyspozycji mapę województwa, podzieloną na powiaty a w każdym z nich wyborców z określonymi problemami i potrzebami finansowymi: jedni chcieli pieniędzy na budowę drogi, inny na remont zabytkowego kościoła czy organizację zawodów sportowych. Pierwsze nasze decyzje nie wróżyły sukcesu, po dwóch rundach nasze poparcie społeczne spadało poniżej 20% i niestety traciliśmy władzę. i trening czynią mistrza i nie poddawaliśmy się. Wielomilionowy budżet już tak nie przerażał i wiedzieliśmy ile przyznać środków min. Gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża na zatrudnienie nowych profesorów, ile w powiecie międzyrzeckim na dofinansowanie szpitali a ile rolnikowi z powiatu sulęcińskiego, który twierdzi że lądowało u niego na polu UFO i narobiło mu szkód. Nauczyliśmy się argumentować swoje pomysły tak aby pozostali radni je poparli i żeby można było je zrealizować.
Nasze decyzje polityczne i ekonomiczne były dobrze odbierane przez mieszkańców, czego obrazem było rosnące poparcie społeczne, a Unia Europejska często wspierała nasz budżet dodatkowymi środkami finansowymi. Finałowa rozgrywka miała miejsce w dniach 08-14.12.2021 i poświęciliśmy na nią wiele godzin zarówno w szkole jak i w domu, gdyż symulator pozwalał reagować na potrzeby mieszkańców, dyskutować i głosować zdalnie. Nasz wysiłek się opłacał bo 15.12.2021 otrzymaliśmy informację od organizatorów:
„…Mamy przyjemność poinformować, że Państwa drużyna znalazła się na podium i zajęli Państwo PIERWSZE miejsce w Turnieju z wynikiem 27 miesięcy rozgrywki, 62% zadowolenia i budżet: 72 636 300 zł. Gratulujemy!….”
Byliśmy dumni i bardzo szczęśliwi. A gdy dowiedzieliśmy się, że nagrodą dla szkoły jest rzutnik multimedialny a dla klasy 2TEP stół do piłkarzyków wpadliśmy w euforię i pełni zapału zarządzaliśmy dalej naszym województwem do czego organizatorzy nas bardzo zachęcali.
Podczas wielogodzinnych rozgrywek uczniowie nauczyli się współpracować, strategicznie myśleć oraz zaspokajać potrzeby mieszkańców i reagować na pojawiające się na bieżąco doniesienia prasowe o sytuacji w regionie.
Gra pozwoliła uczestnikom zdobyć wiedzę o zadaniach województwa lubuskiego, wskaźnikach makroekonomicznych oraz o funkcjonowaniu samorządu. Mechanizm gry, możliwe sytuacje w regionie, pozycje budżetowe oraz wysokość środków budżetowych oparte były na rzeczywistych danych z naszego województwa a uczniowie przekonali się, że wygrane wybory to dopiero początek, a sprawowanie władzy to prawdziwa sztuka i ciężka praca.
Zachęceni sukcesem politycznym na pewno w przyszłym roku zawalczymy jeszcze raz.
Poniżej fotorelacja z gry z radości z wygranych nagród (złożenie stołu do piłkarzyków też okazało się nie lada wyzwaniem).

Autor: Katarzyna Dziadosz

rozegraj lubuskie

rozegraj lubuskie

rozegraj lubuskie

rozegraj lubuskie