image_pdfimage_print

Awaria CEPiK

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  informuje, że  w dniu 15.02.2021 r. wystąpiła ogólnopolska awaria systemu CEPiK. Powoduje ona problemy z  rejestracją i przerejestrowaniem pojazdów oraz obsługą pozostałych spraw z zakresu rejestracji pojazdów. Zadania z zakresu praw jazdy są realizowane na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy.

Zimowe utrzymanie dróg w Powiecie Gorzowskim

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że monitoruje stan dróg powiatowych na bieżąco. Podstawą działań akcji zimowej w sezonie zimowym 2020/2021 będzie utrzymanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, na terenie każdego rejonu. związku z powyższym i zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 …

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1057) Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia – planowane …

Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2021 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w …

Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty …

Drodzy mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego w odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m, informujemy, że obowiązkowi rejestracji podlegają jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW …

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych: 1. Ochrona praw człowieka 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego …

Tryb pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Informujemy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w dalszym ciągu pracuje codziennie z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów. Obsługa tylko telefoniczna i pocztowa. Pracujemy zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubuskiego, posiedzenia składów orzekających odbywają się w trybie zaocznym. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 ul. …

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – na czas epidemii i nie tylko

W okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID – 19 wzrasta stres oraz napięcie nie tylko u dorosłych, lecz również pośród naszych najmłodszych dzieci oraz młodzieży. Jeśli Twoje dziecko lub nastolatek wymaga wsparcia specjalisty (psychologa, psychoterapeuty), jeśli nie wiesz jak rozmawiać z dzieckiem o sytuacji epidemii, jeśli Twoje dziecko zmieniło niepokojąco swoje …

Narodowy Program Szczepień

Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków. Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak działa? …

image_pdfimage_print