1

Kreatywna Rodzina 1 lipca nad Jeziorem Marwicko

!!!!!UWAGA!!!!!
Z uwagi na prognozowane złe warunki atmosferyczne, noc filmowa w dniu 30.06.2023 r. została odwołana. O nowym terminie poinformujemy wkrótce. Natomiast jutrzejsze atrakcje tj. w dniu 1 lipca odbędą się zgodnie z planem.
W tym roku Państwa i nasza ulubiona Kreatywna Rodzina połączona będzie z “Pierwszym Dniem Wakacji” organizowanym przez Gminę Lubiszyn.
Bawimy się razem nad Jeziorem Marwicko.
Zobaczcie co będzie tam działo!9 czerwca – Starostwo Powiatowe wraz z filiami nieczynne

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2023 Starosty Gorzowskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. dzień 9.06.2023r. (piątek) ustalony został dniem wolnym dla pracowników Starostwa i jego filii.
Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Starosty Gorzowskiego w dniach 23 i 30 grudnia (piątek) skraca się czas pracy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. o dwie godziny zegarowe, co oznacza, że w tych dniach pracownicy Starostwa Powiatowego pracować będą w godzinach 7:30 – 12:00.

 
Mieszkańcy Osiedla Warniki w Kostrzynie nad Odrą – Zapraszamy na spotkanie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2023 r. o godzinie 18.30 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Warniki dot. inwestycji drogowej pn. ” Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Kiermasz ozdób świątecznych

Kiermasz przepięknych i kolorowych ozdób świątecznych odbędzie się 2 grudnia (piątek) na parterze naszego urzędu w godz. 8-11.
Serdecznie zapraszamy!

 

kiermasz ozdób świątecznych

 
Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. wraz z filiami w Kostrzynie nad Odrą i Witnicy w dniu 25 listopada 2022 r. będą nieczynne

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2022 r. Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. wraz z filiami w Kostrzynie nad Odrą i Witnicy będą nieczynne z uwagi na odbywające się w tym dniu szkolenie.
Dokumenty można składać w punktach obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica.

 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
z późn. zm.).
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:
1) odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2) w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Wnioski na finansowanie z Programu (zał. nr 1 do Programu) można złożyć w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu), (koniecznie w pliku xls lub xlsx – excel), wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023
Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2023 rok Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2023 rok Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci.

ogłoszenia o wynikach konsultacji społecznych
Filia Wydziału Budownictwa i Filia Wydziału Komunikacji – dziś nieczynna

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym:
– Filia Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Kostrzynie nad Odrą i Witnicy będzie nieczynna.
– Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kostrzynie nad Odrą będzie nieczynna.Dziś Starostwo pracuje krócej

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2022 Starosty Gorzowskiego z dnia 24.10.2022 r. dziś Starostwo Powiatowe czynne jest w godzinach 7:30-14:00.

Ponadto obsługa Klientów Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym oraz w podległych filiach w Bogdańcu i Witnicy odbywać się będzie do godziny 13:30.