Dziś Starostwo Powiatowe pracuje krócej…

Po raz kolejny nasze Starostwo włącza się w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA”.
Jest to Globalny Ruch Społeczny na rzecz Bliskości zainicjowany 11 lat temu przez Instytut Humanites w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji i kryzysu więzi międzyludzkich.
Dziś pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. pracować będą o dwie godziny krócej tj. do 13:30.27 maja 2022 r. obsługa przy udziale dzieci…

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z okazji Dnia Dziecka w dniu 27 maja 2022r. obsługa w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. będzie się odbywała przy wsparciu dzieci. Prosimy o wyrozumiałość i uśmiech.
Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy, że dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów z piątku zostaje przeniesiony na czwartek i odbędzie się w godzinach 7:00 – 17:00.
Telefoniczne umawianie wizyt do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Gorzowie Wlkp. prosi o telefoniczne umawianie wizyt pod numerem tel. 504 248  133.

Ponadto wnioski, zapytania można kierować na adres e-mail rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl lub pod nr tel. 504 248  133.
Od 27.01.2022 r. do 28.02.2022 r. wprowadzony został hybrydowy system pracy

Szanowni Państwo

W związku z wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że w  Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. od 27.01.2022 r. do 28.02.2022 r. wprowadzony został hybrydowy system pracy. Oznacza to, że pracownicy w siedzibie Starostwa pracować będą w zmniejszonym składzie, co może wpłynąć na wydłużenie czasu obsługi klientów.

Podczas wizyt w siedzibie proszę o stosowanie się do zasad tzw. DDM – dystans – dezynfekcja – maseczka.

Apeluję o rozwagę i uszanowanie wprowadzonych zasad oraz ograniczenie wizyt w siedzibie Starostwa do niezbędnego minimum. W obecnej sytuacji najbardziej bezpieczną formą kontaktu będzie tj. komunikacja elektroniczna mailowa i za pośrednictwem ePUAP (/23a91cdkus/skrytka), telefoniczna, a także korespondencja tradycyjna oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.powiatgorzowski.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

     Starosta Gorzowski

/-/ Magdalena Pędziwiatr
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2022 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057)

Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – planowane wydatki 25.000,00 zł,
4) turystyki i krajoznawstwa – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
6) ratownictwa i ochrony ludności, – 35.000,00 zł
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 10.000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Starostwo Powiatowe – Konkursy ofert.
Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2022 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w następujących sferach zadań publicznych:

1) ochrony i promocji zdrowia;

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

6) turystyki i krajoznawstwa;

7) ratownictwa i ochrony ludności.

Więcej informacji, ankieta zgłoszeniowa i oświadczenie, że kandydat nie jest członkiem organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Starostwo Powiatowe – Konkursy ofert.
Ograniczenia w prowadzeniu robót w okresie zimowym 2021/2022 związanych z budową, modernizacją lub remntem urządzeń uzbrojenia podziemnego w pasach drogowych….

Ograniczenia w prowadzeniu robót w okresie zimowym 2021/2022 związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gorzowskiego ziemskiego
ograniczenia
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 500+ informacje

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS obsługuje wnioski o świadczenia dla rodzin – świadczenie wychowawcze 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Na poniższych stronach znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące „500+” i RKO.
• 500+:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230
• RKO:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

ZUS 500+

ZUS 500+

ZUS 500+

ZUS 500+

ZUS 500+

ZUS 500+
Dyżury aptek w 2022 roku

Informujemy, iż Rada Powiatu Gorzowskiego podjęła Uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2022 roku.
Treść uchwały wraz z załącznikami poniżej.

Dyżury aptek w 2022 roku

Dyżury aptek w 2022 roku

Dyżury aptek w 2022 roku

Dyżury aptek w 2022 roku

 

Dyżury aptek w 2022 roku

Dyżury aptek w 2022 roku