“Przebudowa drogi 1282F na terenie Gminy Deszczno” – podpisano umowę na realizację

W dniu 18.03.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania: “Przebudowa drogi 1282F na terenie Gminy Deszczno” Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 3.602.248,00 zł. Wartość zadania: 5.781.000,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje: • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu projektowanych chodników, zjazdów i poboczy, • wycinkę …

Inwestycja zakończona – remont drogi powiatowej nr 1403F m. Płomykowo

W dniu 07.12.2013 roku zakończyły się prace związane z realizacją zadania:  REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1403F M. PŁOMYKOWO  Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wys. 746.528,65 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Wartość wykonanych robót drogowych wyniosła: 1.244.214,43 zł. W ramach zadania wykonano: ujednolicenie nawierzchni oraz szerokości związanych z wykonaniem remontu istniejącej …

Inwestycja zakończona „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica”

W dniu 05.12.2023 roku został podpisany Protokół końcowego odbioru robót dotyczący zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica”.   Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.977.734,51 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 6.652.927,53 zł. W ramach  realizowanego zadania wykonano:   – przebudowę jezdni, …

„Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”

  Z końcem września 2023 roku zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”.   Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  Wartość dofinansowania: 7.219.366,00 zł.  Końcowa wartość zadania:  14.092.359,85 zł. W ramach inwestycji …

Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław Wartość dofinansowania: 1.960.000,00 zł. Wartość zadania: 3.263.319,33 zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest …

Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica

          Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica. Wartość dofinansowania: 3.993.979,00 zł. Wartość zadania: 6.572.497,83 zł. Zakres inwestycji obejmuje: – przebudowę jezdni, – przebudowę chodnika, – budowę drogi rowerowej, – budowę elementów spowalniających …

Wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

             Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii …

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki

  Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki. Wartość dofinansowania: 9.500.000,00 zł. Wartość zadania: 12.280.870,81 zł. Zadanie obejmuje zaprojektowanie a następnie kompleksowe …

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 28.000,00 zł. Dofinansowanie zostały objęte dwie szkoły: 1) Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich, 2) Technikum w …

Program rządowy „Za życiem”

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, …