image_pdfimage_print

Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław Wartość dofinansowania: 1.960.000,00 zł. Wartość zadania: 3.263.319,33 zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest …

Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica

          Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica. Wartość dofinansowania: 3.993.979,00 zł. Wartość zadania: 6.572.497,83 zł. Zakres inwestycji obejmuje: – przebudowę jezdni, – przebudowę chodnika, – budowę drogi rowerowej, – budowę elementów spowalniających …

Wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

             Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii …

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki

  Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki. Wartość dofinansowania: 9.500.000,00 zł. Wartość zadania: 12.280.870,81 zł. Zadanie obejmuje zaprojektowanie a następnie kompleksowe …

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 28.000,00 zł. Dofinansowanie zostały objęte dwie szkoły: 1) Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich, 2) Technikum w …

Program rządowy „Za życiem”

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, …

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Powiat Gorzowski otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. …

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej. Program ma status programu weloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa. W każdym roku, gmina, w tym miasto na …

Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn” Wartość dofinansowania: 4.942.174,00 zł. Wartość zadania: 9.752.684,78 zł. Zakres prac obejmuje: – przebudowę istniejących jezdni, – …

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F na odcinku Borek – Brzozowiec w Gminie Deszczno

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa zadania: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F na odcinku Borek – Brzozowiec w Gminie Deszczno”. Wartość dofinansowania: 4.966.692 zł. Wartość zadania: 8.876.206,11 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa – w systemie zaprojektuj i wybuduj – odcinka drogi powiatowej nr 1389F na …

image_pdfimage_print