image_pdfimage_print

Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Horsesports

Stowarzyszenie „HORSESSPORTS” w Jeninie złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. mały grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pt. „Treningowe Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody”. Organizacja zadania publicznego „Treningowe …

Spotkanie wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich z mistrzem …

10.03.2021 r. wychowankowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich pojechali do Gorzowa i gościli w Klubie Sportów Walki. Mistrz Europy w Brazylijskim jiu-jitsu z 2015r. przeprowadził z chłopcami z grupy II krótki trening i zachęcił ich do aktywności fizycznej. Oprowadził ich po klubie i pokazał jak wygląda praca i …

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1057) Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia – planowane …

Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2021 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w …

Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą W dniu 1 marca 2021 roku ma wejść w życie nowe brzmienie art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą wnioski do KRS składać będą wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Organizacje, które działalności gospodarczej nie prowadzą, …

Rejestracja jachtu

Drodzy mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających do 24 m, informujemy, że rejestracji można dokonać w dowolnym organie rejestrującym tj. starosta powiatu, prezydent miasta na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe lub dokonać samodzielnie na stronie https://interesant.reja24.gov.pl/login. Natomiast wnioski do pobrania …

Konkurs Filmowo-Fotograficzny “Powiat w obiektywie” rozstrzygnięty!

Konkursu Filmowo – Fotograficzny „Powiat w obiektywie” rozstrzygnięty! Miejsce na podium zajęli: I miejsce – Igor Andruch, II miejsce – Sławomir Tyczyński, III miejsce – Krzysztof Kalarus. Laureaci i wyróżnieni: Marcin Rosół, Emilia Biernat, Waldemar Graś, Przemysław Bielawski, Michał Bielewicz, Artur Suchocki, Czesław Bielewicz, Jarek Forster. Nagrodzone prace zostaną opublikowane …

Zwrot wpłat podróżnym z tytułu nieodbytych imprez turystycznych w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem

Nie otrzymałeś zwrotu za odwołaną wycieczkę lub wczasy? W ramach “Tarczy Turystycznej” możesz je otrzymać. Masz czas tylko do końca grudnia 2020 r! Do złożenia wniosku uprawnieni są podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii. Zwrotu środków dokonuje Turystyczny Fundusz Zwrotów uruchomiony przy Ubezpieczonym …

Prom “Lubusz” – w remoncie

Prom Lubusz, który kursował na rzece Warcie między miejscowością Kłopotowo i Witnica został zaholowany do stoczni w Gorzowie Wlkp. i obecnie trwają prace remontowe, naprawiany jest pomost, barierki, nakładane powłoki antykorozyjne . Prace remontowe potrwają do końca roku, ale to kiedy prom będzie kursował uzależnione jest od sytuacji na rzece. …

image_pdfimage_print