Relacja z realizacji zadania publicznego dla powiatu gorzowskiego „Dziedzictwo kulturowe gminy Deszczno i gminy Lubiszyn. Zabytki ruchome, kategorie i przykłady – przyczynek dla turystyki”

Informujemy, że w lipcu 2020 r. stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów rozpoczęło realizację zadania publicznego dla Powiatu Gorzowskiego w obszarze kulturowo-historycznym. Będzie to kontynuacja projektu rozpoczętego rok temu, w którym między innymi wyprodukowaliśmy film o zabytkach i historii 5-ciu gmin: Santok, Kłodawa, Bogdaniec, Witnica i Kostrzyn n/O.
W tym roku pracujemy nad filmem przedstawiającym dziedzictwo kulturowe pozostałych dwóch gmin powiatu – Dzeszczno i Lubiszyn. Wydawałoby się, że to mało ciekawe miejsca pod względem historycznym… Ale nie! Okazuje się, że kryją na swoim terenie wiele bardzo cennych zabytków, można śmiało powiedzieć – historycznych perełek (zarówno budowle jak i artefakty).
Obecnie jesteśmy na etapie robienia dokumentacji, analizy materiałów źródłowych, przeprowadzania wywiadów i nakręcania ujęć do filmu. Przy okazji poznajemy wiele niezwykle ciekawych faktów historycznych dotyczących naszego powiatu oraz możemy zobaczyć zabytkowe eksponaty lub miejsca. Niektóre z nich są niedostępne dla turystów… ale ROBIMY ZDJĘCIA I FILMUJEMY, ŻEBYŚCIE MOGLI TO ZOBACZYĆ W NASZYM FILMIE!
Jak idzie robota? Hmm… Niełatwo jest. Musimy bardzo długo czekać na decyzję Muzeum Lubuskiego o udostępnieniu nam niektórych eksponatów do sfilmowania i sfotografowania. Stąd mamy nieco opóźnień w naszym napiętym planie pracy.
A co widzimy na zdjęciach? Bardzo stare wiejskie kościoły, kryjące w sobie zabytkowe skarby lokalnej kultury. Pierwsze zdjęcie przedstawia kamienny średniowieczny kościół w Marwicach z początków XIV w.
Na drugim zdjęciu widać malowniczy, szachulcowy kościół z drewnianą wieżą w miejscowości Wysoka. Obecna budowla powstała w XVIII w., ale posadowiona jest na fundamentach średniowiecznych.

Projekt realizowany jest w gminach: Deszczno, Lubiszyn

Wykonawca projektu: stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów z Robert Piekarski i Sławomir Kaczorowski
Projekt współfinansowany jest ze środków POWIATU GORZOWSKIEGO.

Panorama kościół Marwice
Panorama kościół Wysoka

 
“Powiat w obiektywie” ogłaszamy konkurs filmowo-fotograficzny!

Wszystkich miłośników fotografii i filmów zapraszamy do udziału w konkursie filmowo-fotograficznym “Powiat w obiektywie”.

Celem konkursu jest prezentacja najciekawszych i najpiękniejszych obszarów oraz obiektów turystycznych w Powiecie Gorzowskim.

Prace do konkursu można zgłaszać w II kategoriach:
I. Zdjęcie – historia/ architektura/ przyroda/ zwierzęta
II. Film – historia/ architektura/ przyroda/ zwierzęta

Zwycięzców wyłoni powołane przez organizatora jury. Nagrodzone zdjęcia i filmy zostaną opublikowane 10 grudnia 2020 r. m.in. na stronie internetowej powiatu, profilu Facebook oraz w kalendarzu powiatowym na rok 2021.

W każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Na prace czekamy do 15 listopada 2020 r.
Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć w  regulaminie konkursu.

Powodzenia!

Plakat konkursu filmowo-fotograficzny "Powiat w obiketywie"

 
Umowy z Euroregionem podpisane

28 lipca 2020 r. Starosta Powiatu Gorzowskiego Magdalena Słomińska i Skarbnik Powiatu Gorzowskiego Liliana Tarasiuk w biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina” podpisały dwie umowy dotyczące “Powiatowych Zawodów MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim – Bogdaniec 2020” oraz “Kongres Kreatywna Rodzina 2020”. Pierwsza z imprez odbędzie się w Stanowicach 23 sierpnia 2020 r., a druga w Bogdańcu 26 września 2020 r. Szczegóły wydarzeń wkrótce.
Wymagania higieniczno-sanitarne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami

Instrukcja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy obozów liczących do 50 uczestników, przy czym podobozy z własnym węzłem sanitarnym traktuje się jak obóz w rozumieniu niniejszej instrukcji. Dla obozów liczących do 25 uczestników można zastosować indywidualną ocenę zagrożeń dla zdrowia, co wymaga współpracy z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Więcej szczegółów na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://gis.gov.pl/wypoczynek/instrukcja-w-sprawie-wymagan-sanitarno-higienicznych-dla-stacjonarnych-obozow-pod-namiotami/
Oferta czeka na opinię

Stowarzyszenie Nasze Kąty – Edukacyjne Powiatowe Podchody Rodzinne

Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu turystyka i krajoznawstwo pn. “Edukacyjne Powiatowe Podchody Rodzinne”.

Głównym celem zadania jest działalność na rzecz upowszechniania turystyki poprzez edukację ekologiczną, prozdrowotną oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie.

Uwagi można zgłaszać do dnia 4 maja 2020 r. w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych drogą elektroniczną na adres e-mail zdrowie@powiatgorzowski.pl lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa).

Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce organizacje pozarządowe, stronie internetowej https://www.powiatgorzowski.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5-7.
Oferta czeka na opinię

Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie – „II Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec – bieg dzieci”

Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „II Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec – bieg dzieci”.

Organizacja zadania publicznego „II Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec – bieg dzieci” ma na celu propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji międzypokoleniowej.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie. Uwagi można zgłaszać do dnia 04.05.2020 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail s.romanowska@powiatgorzowski.pl oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).

Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Pankiewicza 5-7.