Chwalęcice

Chwalęcice – Chwalęcice to bardzo stara wieś, w której ślady osadnictwa sięgają aż po kulturę łużycką (około 1800 r. p.n.e.). W okresie średniowiecza (950 r. n.e.) istniał tu gród słowiański na wzgórzu nazywanym przez późniejszą, niemiecką ludność „Garzberg”. Pierwsza jednak pisana wzmianka o nazwie wsi pojawiła się w 1300 roku i podana była jako „Heinritestorp” czyli wieś Henryka. Był to akt przekazania przez margrabiego wsi dla cystersów mironickich.

Obecny neogotycki kościół wybudowano w 1860 roku a rozbudowano w 1910 roku o wieżę, w której umieszczono dzwon  z 1679 roku pochodzący z innej nieznanej świątyni. Przy ul. Lipowej powstaje prywatny Ogród Botaniczny Marka Pogorzelca. Odwiedzający mają okazję zobaczyć w nim m.in. kolekcję narodową lip, która posiada wszystkie gatunki i odmiany lip i skalnik roślin górskich.