Ciepłe Mieszkanie – nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentem programu jest gmina, której dotacje przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31.01.2024 r.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.