Czyste powietrze – zapowiedź zmian w Programie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada istotne zmiany w Programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Gwarancją tego będzie wpisanie danej pompy ciepła
na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a dotowane będą tylko te pompy ciepła, które zostaną wpisane na „uszczelnioną” listę ZUM. Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, przy czym nie planuje się
w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów PPPC, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM. Dodatkowe wymogi z uwzględnieniem okresu przejściowego zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.