Dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochód w 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym powiecie wyniósł 6 076 607,20 zł.