Dofinansowanie wycieczki dla uczniów szkoły prowadzonej przez Powiat Gorzowski w ramach przedsięwzięcia “Poznaj Polskę”

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 12 768,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 15 960,00 zł.
Wkład własny: 3 192,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
Powiat Gorzowski zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki trzydniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.
plakat Poznaj Polskę