Dotychczasowe obwody łowieckie i związane z nimi dzierżawy ważne jeszcze przez rok!

W dniu 31 marca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 586).
Nowelizacja ustawy przesuwa z dnia 31.03.2021 r. na dzień 31.12.2021 r. termin,
w którym sejmiki województw są zobowiązane do dokonania nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii. Dotychczasowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów do poszczególnych kategorii zachowają ważność do dnia 31 marca 2022 r. Ustawa przedłuża okres obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujących w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy do dnia 31.03.2022 r.
Nowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii – zaczną obowiązywać od dnia 01.04.2022 r.

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/dotychczasowe-obwody-lowieckie-i-dzierzawy-jeszcze-przez-rok)