Dowód osobisty w aplikacji mObywatel – każdy obywatel może wylegitymować się mDowodem

Od 14 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel, na mocy której dowód tożsamości dostępny w mObywatelu zostaje zrównany z tradycyjnym dowodem osobistym.

To oznacza, że można się nim posługiwać, potwierdzając swoją tożsamość we wszystkich urzędach. Nie trzeba nosić ze sobą dowodu osobistego w tradycyjnej formie – wystarczy,

że wylegitymujemy się mDowodem. Przypominamy, że nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności.

mDowodem nie będziemy mogli posłużyć się jedynie w dwóch sytuacjach:
•    składając wniosek o nowy dowód osobisty,
•    przekraczając granicę kraju.

Tu wciąż będzie trzeba wylegitymować się tradycyjnym dowodem osobistym. mDowód będzie natomiast respektowany w każdej innej sytuacji, wymagającej potwierdzenia naszej tożsamości: w przychodni, sądzie, zawierając umowy, wypożyczając samochód lub sprzęt np. sportowy, u notariusza czy na poczcie.

Aktualne informacje na temat aplikacji i jej funkcji można uzyskać także na stronie: https://info.mobywatel.gov.pl/.

mobywatel