1

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy, że dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów z piątku zostaje przeniesiony na czwartek i odbędzie się w godzinach 7:00 – 17:00.