Dyżury apteczne – nowelizacja art. 94 Prawa farmaceutycznego

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące dyżurów aptek. Nie wszystkie powiaty będą jednak zgodnie z nimi zobowiązane do wyznaczania aptek pełniących dyżury. Z tego obowiązku zostały zwolnione powiaty, które mają siedzibę w mieście na prawach powiatu z liczbą powyżej 40 tyś. mieszkańców.

W ustawie pojawiają się dwie nowe definicje:

  •  „dyżur w dzień wolny od pracy” – dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w niedzielę i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godziną 10.00 a 18.00,
  •  „dyżur w porze nocnej”- dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z analiz danych statystycznych, które przeprowadził resort zdrowia. Te wskazały na dość duże zainteresowanie usługami farmaceutycznymi do godziny 21.00 i istotny ich spadek pomiędzy godzinami 21.00 a 23.00, a między godzinami 23.00 a 7.00 w zasadzie całkowity zanik zakupu leków refundowanych. Dyżurowanie od godziny 23.00 byłoby nieopowiadające faktycznym potrzebom, nieuzasadnione pod względem finansowym, a zatem nieracjonalne.
W związku z powyższym Zarząd na posiedzeniu w dniu 29.11.2023 r. stwierdził, że Powiat Gorzowski jest zwolniony z realizacji zadań wskazanych w art. 94 Prawo farmaceutyczne.