Działania akcji zimowej w sezonie 2023/2024

Gorzów Wlkp., dn. 16.10.2023 r.

Sprawozdanie ze stanu przygotowań do zimy 2023/2024

Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu informuje, iż podstawą działań akcji zimowej w sezonie zimowym 2023/2024 będzie utrzymanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, na terenie każdego rejonu.
W związku z powyższym i zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 20) drogi powiatowe na terenie powiatu gorzowskiego w sezonie 2023/2024 będą utrzymywane w V standardzie.
V standard
Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Po intensywnych opadach mogą występować zaspy, zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd dróg nie później niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska gołoledzi czy śliskości pośniegowej.
Akcja zimowa utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu gorzowskiego prowadzona będzie w sześciu rejonach -jeden rejon – jedna gmina.
Miasto Kostrzyn nad Odrą będzie prowadzić zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w ramach podpisanego porozumienia.
Ponieważ utrzymanie dróg w okresie zimowym po zawarciu w wyniku przetargu umów
z wykonawcą i w ramach podpisanego porozumienia będą realizowały podmioty zewnętrzne, Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu nie jest w posiadaniu materiałów do zimowego utrzymania. Jeżeli zajdzie konieczność materiały będą pozyskiwane na bieżąco.
Infrastruktura drogowa:
– ilość dróg powiatowych: 415,85 km w tym do zimowego utrzymania: 314,9 km,
– ilość obiektów mostowych: 62.
Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu nie prowadzi dyżurów całodobowych.
Zarząd Powiatu przeznaczył na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 kwotę 600 tys. zł brutto, co w przeliczeniu na 1 km wynosi 1905,37 zł.
W związku z powyższym na poszczególne gminy przypada na sezon zimowy 2023/2024 następująca kwota:

Witnica (72,1 km) – 137,3 tys. zł
Lubiszyn (65,9 km) – 125,5 tys. zł
Santok (36,1 km) – 68,7 tys. zł
Deszczno (39,9 km) – 76 tys. zł
Bogdaniec (45,4 km) – 86,5 tys. zł
Kłodawa (55,5 km) – 105,7 tys. zł

Dodatkowych informacji dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych udziela:
Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu tel. (095) 7 330481.