Dzień Edukacji Narodowej

We współczesnym świecie, tak trudnym i skomplikowanym, młodzi ludzie potrzebują autorytetów i wsparcia. To właśnie szkoła jest tym miejscem, w którym nauczyciele z ambicją i zapałem przekazują wiedzę, uczą jak stawiać czoła wyzwaniom oraz jak radzić sobie z przeciwnościami. Ta trudna misja nauczycielska rozwija również pasje i kształtuje charaktery. Od niej zależy jakimi ludźmi, obywatelami, rodzicami i pracownikami staną się szkolni podopieczni.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Bez ich oddania, poświecenia i pasji nie byłoby możliwe funkcjonowanie placówek edukacyjnych. To właśnie Wasza mądrość i doświadczenie stanowią najlepszą gwarancję, że oświata w naszym kraju i w powiecie gorzowskim ma przed sobą dobrą przyszłość.

W uznaniu dla niełatwej pracy pedagoga z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy wszystkim Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu własnym oraz Starosty Powiatu Gorzowskiego Magdaleny Pędziwiatr i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kail,

życzenia nauczycielom w jednostkach powiatowych złożyła Wicestarosta Małgorzata Ludniewska.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej