Dzierżawa obwodów łowieckich

Od 21stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.21

Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie możliwości dzierżawy obwodów łowieckich dzierżawcom, którzy dają najwyższe gwarancje właściwego realizowania przez nich ustawowo nałożonych zadań.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 29 stycznia 2021 r.