Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze to niełatwa misja, ale dająca wiele satysfakcji…

Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W Powiecie Gorzowskim funkcjonuje ogółem 116 rodzin zastępczych, w tym:

– 74 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem,

– 36 rodzin niezawodowych,

– 1 rodzina zawodowa,

– 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

– 4 Rodzinne Domy Dziecka.

Natomiast 168 dzieci przebywa w pieczy zastępczej w Powiecie Gorzowskim.