Edukacja bez granic

„Edukacja bez granic” to działanie w ramach projektu „Umiejętności tworzą możliwości”, który realizowany jest ze środków KPO przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Celem działania „Edukacja bez granic” jest wsparcie i promocja  uczenia się przez całe życie, czyli tzw. edukację pozaformalną i nieformalną w małych, lokalnych społecznościach województwa lubuskiego, która prowadzona jest (czasami nieświadomie) przez lokalne organizacje społeczne. Chcemy wspierać te działania i pomagać w ich rozwijaniu na szerszą skalę. Chcemy wspomóc i promować tworzenie kultury uczenia się przez całe życie wśród społeczności lokalnych również poprzez uświadamianie społeczeństwu, jakie możliwości i korzyści płyną ze stałego nabywania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji.

Wsparcie kierujemy do organizacji, społeczników, animatorów kultury i edukacji działających w lubuskich wioskach i miastach, którzy prowadzą lub chcą prowadzić szeroko rozumiane działania edukacyjne poza systemem szkolnym.

Odbiorcy naszej oferty to min. LGD (lokalne grupy działania), KGW (koła gospodyń wiejskich), OSP (ochotnicze straże pożarne), pozostałe stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne działające lokalnie, które angażują lub chcą się angażować w działania edukacyjne w danej społeczności. Odbiorcami naszego wsparcia mogą być także ośrodki kultury, uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku, społecznicy działający w obszarze edukacji poza szkolnej i wiele innych podmiotów. Praktycznie każdy, kto ma pomysł na ofertę edukacyjną dla mieszkańców danej społeczności lokalnej.

Oferowane przez nas wsparcie, jest działaniem „szytym na miarę” , czyli ma odpowiadać na konkretne potrzeby związane z działaniem proedukacyjnym danej organizacji i społeczności. Może to być zatem wsparcie czysto promocyjne (promocja działań czy lokalnych liderów edukacji pozaformanej i nieformalnej), ale też eksperckie, organizacyjne, czy potencjalnie nawet również finansowe, nad czym pracujemy i być może już za chwilę okaże się to możliwe. Jednak konkretne wsparcie danego działania ustalone zostanie po konsultacjach z daną organizacją jak w/w.

Zatem zachęcamy i zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu  68 4565631, adresem email: r.wesolowski@wup.zgora.pl oraz poprzez profil AKCJA EDUKACJA NA FB www.facebook.com/akcjaedukacjawup , gdzie można znaleźć bieżące informacje o działaniach.

Zachęcamy do kontaktu i dziękujemy za pomoc.

Edukacja bez granic Edukacja bez granic