Ekopracownia w Branżowej Szkole I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”. Program ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego
i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

W ramach zadania zostanie utworzona Ekopracownia w Branżowej Szkole I Stopnia
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich. Pracownia zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny, nowe funkcjonalne meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Zaplanowane jest przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i dla rodziców
o tematyce odnawialnych źródeł energii.

Wartość ogólna zadania wynosi 77 768,35 złotych.

Wysokość dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wynosi 68 912,40 złotych.

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Logo     LOGO