EKOPRACOWNIA W SOS W W LIPKACH WIELKICH JUŻ DZIAŁA!

Ekopracownia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lipkach Wielkich otwarta! Ruszyły pierwsze zajęcia dla dzieci i rodziców. 15.12.2023r. Starosta Powiatu Gorzowskiego, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Dyrektor SOSW w Lipkach Wielkich uroczyście otworzyli ekopracownię, która powstała dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze. Pracownia została wyposażona w nowoczesne sprzęty, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne. Pierwsze zajęcia pozwoliły wprowadzić i zapoznać uczniów z tematycznymi zasobami edukacyjnymi ekopracowni takimi jak: działanie mikroskopu cyfrowego, zestawami do wykrywania i badania białek, skrobi, cukrów, zestawami doświadczalnymi dotyczącymi biodegradacji czy walizką ekobadacza. W klasach Szkoły Branżowej I Stopnia o profilu ogrodnik przeprowadzono dwa warsztaty: „O ekologii, ochronie środowiska i odnawialnych źródłach energii” oraz „O glebie, powietrzu i wodzie – rozpoznawanie najbliższego środowiska i jego zasobów”. Na warsztaty do nowo powstałej pracowni zaproszono również rodziców uczniów, którym przedstawiono cel i sposób realizacji projektu, a także przybliżono tematykę odnawialnych źródeł energii.

Ekopracownia ma w sobie duży potencjał. Posłuży nie tylko uczniom, ale również społeczności lokalnej, by w atrakcyjny sposób ją zaktywizować w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonej gospodarki wodnej i troski o najbliższy teren parkowo- leśny otaczający Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich.