Gminy Powiatu Gorzowskiego

Gmina Bogdaniec

Wójt: Krystyna Pławska
Sekretarz: Jolanta Dauksza
Skarbnik: Zofia Telesińska-Bloch

Adres Urzędu Gminy
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel. 957 510 210, fax 957 510 209

www.bogdaniec.pl  

Gmina leży na wschód od Gorzowa Wlkp., rozciąga się wzdłuż szlaku drogowego i kolejowego Berlin - Kaliningrad. Jej północna część znajduje się na wysoczyźnie gorzowskiej, południowa w dolinie Warty. Pomiędzy tymi obszarami znajduje się pasmo wzgórz morenowych.

Liczba mieszkańców: 7.140, z tego blisko 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, 61,6% w wieku produkcyjnym i 18,9% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 62 osoby/km2 (dane GUS z 2018 r.)
Powierzchnia: 112 km2. Obszar obejmuje 21 wsi sołeckich: Bogdaniec, Chwałowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Gostkowice, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Beata Katarzyna Wiśniewska - Przewodnicząca Rady Gminy, Teresa Stanisława Astel - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Jan Marek Demczyszyn - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Waldemar Marek Adamczak, Małgorzata Irena Lipińska, Małgorzata Maria Buryn, Kacper Łukasz Gradowski, Edyta Agnieszka Kiełpińska, Tomasz Kwiatkowski, Mateusz Bartłomiej Lech, Renata Suchecka, Beata Toruńska, Dariusz Piotr Wróblewski, Karolina Tomczyszyn, Bronisław Wiącek


 

Gmina Deszczno

Wójt: Paweł Tymszan
Sekretarz: Tadeusz Koper
Skarbnik: Joanna Romaniuk

Adres Urzędu Gminy:
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
tel. 957 287 650, fax 957 287 651

www.deszczno.pl 

 

Gmina położona na południe od miasta Gorzowa Wlkp. i rzeki Warty (fragment pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej). Jej krajobraz kształtują pola i rozległe łąki, poprzecinane strumieniami i starorzeczami.

Liczba mieszkańców: 9.779, z tego blisko 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, 63,8% w wieku produkcyjnym i 16% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 58 osób/km2  (dane GUS z 2018 r.)
Obszar: 168 km2, obszar obejmuje 21 wsi sołeckich: Białobłocie, Bolemin, Borek, Brzozowiec, Ciecierzyce, Deszczno, Dziersławice, Dzierżów , Glinik, Karnin, Kiełpin, Koszęcin, Krasowiec, Łagodzin, Maszewo, Niwica, Orzelec, Osiedle Poznańskie, Płonica, Prądocin, Ulim.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Barbara Chrobak - Przewodnicząca Rady Gminy, Edward Podgórny - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Banasiak, Jolanta Bońkowska, Janusz Bugajny, Krzysztof Janikowski, Roman Paweł Konarski, Krzysztof Marcin Koper, Marcin Kubicki, Jakub Łybek, Bogusława Sarnowska, Joanna Aurelia Szumska, Wojciech Szymaniak,  Andrzej Śrutwa, Beata Tyszer


 

Gmina Kłodawa

Wójt: Anna Mołodciak
Sekretarz: Karolina Niciejewska
Skarbnik: Agnieszka Chudziak

Adres Urzędu Gminy:
ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./fax 957 216 660

www.klodawa.pl 

 

Gmina Kłodawa położona jest na wysoczyźnie gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu gorzowskiego ziemskiego. Gmina Kłodawa sąsiaduje z gminami: Nowogródek Pomorskim, Barlinek, Lubiszyn, Strzelce Kraj., Santok i Gorzów Wlkp.,której około 65% powierzchni porastają lasy.

Liczba mieszkańców: 8.609, z tego  20,4% w wieku przedprodukcyjnym,  64,6% w wieku produkcyjnym i 15,4% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 31 osób/km2  (dane GUS z 2018 r.)
Powierzchnia: 235 km2. Obszar obejmuje 19 miejscowości, w tym 11 sołectw: Kłodawa, Różanki, Wojcieszyce, Chwalęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Mironice, Różanki -Szklarnia.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Andrzej Korona - Przewodniczący Rady Gminy, Bożena Adamczak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Gerard Bieryło - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Henryk Brzana, Ryszard Burzawa, Katarzyna Chmiel-Dera, Rafał Chodkiewicz, Wanda Grabowska, Jan Kubera, Roman Leśnicki, Janina Maciejewska, Benedykt Piotrowski, Ireneusz Winnik, Wiesław Witczyk, Damian Żołędziejewski


 

Kostrzyn nad Odrą

herb miasta kostrzyna

Burmistrz: Andrzej Ludwik Kunt
Sekretarz: Anna Suska
Skarbnik: Mirella ŁawońskaAdres Urzędu Miasta:
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.957 278 101, fax 957 278 102

 

 

Gmina miejska położona na zachodnim krańcu powiatu gorzowskiego, na granicy z Niemcami, przy ujściu Warty do Odry.

Liczba mieszkańców: 17.776, z tego  19,1% w wieku przedprodukcyjnym, 61,4% w wieku produkcyjnym i 19,4% w wieku poprodukcyjnym.
Powierzchnia: 46 km2.
Gęstość zaludnienia: 385 osoby/km2 (dane GUS z 2018 r.).

WŁADZE MIASTA

Rada Miejska: Marek  Tatarewicz - Przewodniczący Rady Miasta, Michał Kunt - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Tadeusz Łysiak - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Ryszard Andrys, Piotr Dziekan, Jeremi Filuś, Bożena Gęzikiewicz, Leszek Naumowicz, Helena Rudaniecka, Monika Sądej, Elżbieta Sobczak, Mariusz Staniszewski, Jolanta Szukała, Łukasz Urban, Rafał Żygielewicz


 

Gmina Lubiszyn

Wójt: Artur Terlecki
Zastępca Wójta: Urszula Stolarska
Skarbnik: Beata Pampuchowicz

Adres Urzędu Gminy:
ul. Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
tel. 957 277 130, fax 957 277 136

www.lubiszyn.pl 

 

 

Gmina położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na północny zachód od miasta Gorzowa Wlkp. 43% jej powierzchni zajmują lasy.

Liczba mieszkańców: 6.876, z tego 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, 64,3% w wieku produkcyjnym i 16,8% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 33 osoby/km2  (dane z 2018 r.)
Powierzchnia: 205 km2, 29 miejscowości, w tym 15 wsi sołeckich: Baczyna, Brzeźno (+ Buszów i Łąkomin), Chłopiny (+ Jastrzębiec), Gajewo (+ Dzikowo), Kozin, Lubiszyn, Lubno, Marwice, Mystki, Smoliny (+ Podlesie), Staw (+ Zacisze), Ściechów, Ściechówek, Tarnów, Wysoka.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Wojciech Krzysztof ZwieruhoPrzewodniczący Rady Gminy, Waldemar Robert Prętki - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Sylwester Andrzejewski, Natalia Górska, Damian Grabarczyk, Ryszard Herian, Andrzej Wiesław Kolasiński, Mariusz Sylwester Kwiatkowski, Waldemar Łebek, Małgorzata Miszkiewicz, Grażyna Skorupska, Karol Stefanek, Paweł Jakub Wawrzaszek, Józef Witkowski, Robert Waldemar Ziętek


 

Gmina Santok

Wójt: Paweł Pisarek
Sekretarz: Krzysztof Karwatowicz
Skarbnik: Andrzej Szymczak

Adres Urzędu Gminy:
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
tel. 957 287 510, fax 957 287 511

www.santok.pl 

 

 

Gmina rozciąga się na wschód od miasta Gorzowa Wlkp. Jej północna część znajduje się na Równinie Gorzowskiej, południowa na nisko położonych gruntach w zlewni rzek Noteci i Warty. Znaczny obszar gminy zajmują lasy położone w dwóch dużych kompleksach Puszczy Gorzowskiej i Noteckiej.

Liczba mieszkańców: 8.486
Gęstość zaludnienia: 50 osób/km2  (dane GUS z 2018 r.)
Powierzchnia: 169 km2, 15 sołectw: Baranowice, Czechów, Gralewo, Górki, Janczewo, Jastrzębnik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Renata Zdzisława Nowosad - Przewodnicząca Rady Gminy, Tadeusz Adam Boczula, Irena Krystyna Furmańska, Justyna Agnieszka Haliczyn, Irena Wanda Kucharska, Ireneusz Kucner, Zbigniew Karol Łukasiewicz , Mirosława Wanda Porańczyk, Krystyna Rajczyk, Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Katarzyna Małgorzata Szafrańska, Renata Bożena Szostak, Marian Paweł Tomkiewicz, Tomasz Piotr Żarski


 

Witnica

Burmistrz: Dariusz Jaworski
Zastępca Burmistrza: Lubomir Fajfer
Skarbnik: Magdalena Myśko

Adres Urzędu Miasta i Gminy:
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 957 216 440 , fax 957 515 218

www.witnica.pl

 

 

 

Gmina miejsko - wiejska położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na zachód od miasta Gorzowa Wlkp., której ponad 45% powierzchni porastają lasy.

Liczba mieszkańców: 12.883, z tego  18,5% w wieku przedprodukcyjnym, 63,7% w wieku produkcyjnym  i 17,8% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 46 osób/km2  (dane GUS z 2018 r.)
Powierzchnia: 279 km2. Obszar obejmuje miasto Witnica oraz 18 wsi sołeckich: Białcz, Białczyk, Boguszyniec, Dąbroszyn, Kamień Mały, Kamień Wielki, Kłopotowo, Krześniczka, Mosina, Mościce, Mościczki, Nowe Dzieduszyce, Nowiny Wielkie, Oksza, Pyrzany, Sosny, Stare Dzieduszyce, Świerkocin.

WŁADZE GMINY

Rada Miejska: Artur Stojanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej, Marta Stańczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Izabela Araszczuk, Mariusz Gadomski, Marek Kobylański, Krzysztof Kuchnio, Małgorzata Laskowska, Małgorzata Pałczyńska, Marian Piątkowski, Iwona Pisarek, Jacek Piwkowski, Mariusz Serafin, Artur Stojanowski, Remigiusz Stotko, Zbigniew Swędrowski, Piotr Zakryszko