Gminy Powiatu Gorzowskiego

Gmina Bogdaniec

Wójt: Tomasz Kwiatkowski
Sekretarz: Jolanta Dauksza
Skarbnik: Dagmara Jastrzębska

Adres Urzędu Gminy
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel. 957 510 210, fax 957 510 209

www.bogdaniec.pl  

Gmina leży na wschód od Gorzowa Wlkp., rozciąga się wzdłuż szlaku drogowego i kolejowego Berlin - Kaliningrad. Jej północna część znajduje się na wysoczyźnie gorzowskiej, południowa w dolinie Warty. Pomiędzy tymi obszarami znajduje się pasmo wzgórz morenowych.

Liczba mieszkańców: 7.184, z tego blisko 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, 58,9% w wieku produkcyjnym i 20,5% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 64 osoby/km2 (dane GUS z 2023 r.)
Powierzchnia: 112 km2. Obszar obejmuje 21 wsi sołeckich: Bogdaniec, Chwałowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Gostkowice, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Beata Katarzyna Wiśniewska - Przewodnicząca Rady Gminy, Jan Marek Demczyszyn - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Małgorzata Irena Lipińska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Andrzej Biniewski, Aleksandra Anna Błaszczyk, Małgorzata Maria Buryn, Arkadiusz Adam Grzegorczyk, Bogusława Jastrzębska, Edyta Agnieszka Kiełpińska, Tomasz Karol Kulczyński, Agnieszka Zofia Pielecha, Renata Suchecka, Karolina Tomczyszyn, Małgorzata Agata Węgrzyn

 


 

Gmina Deszczno

Wójt: Paweł Tymszan
Sekretarz: Tadeusz Koper
Skarbnik: Joanna Romaniuk

Adres Urzędu Gminy:
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
tel. 957 287 650, fax 957 287 651

www.deszczno.pl 

 

Gmina położona na południe od miasta Gorzowa Wlkp. i rzeki Warty (fragment pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej). Jej krajobraz kształtują pola i rozległe łąki, poprzecinane strumieniami i starorzeczami.

Liczba mieszkańców: 10.916, z tego blisko 22% w wieku przedprodukcyjnym, 61,2% w wieku produkcyjnym i 16,80% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 65 osób/km2  (dane GUS z 2023 r.)
Obszar: 168 km2, obszar obejmuje 21 wsi sołeckich: Białobłocie, Bolemin, Borek, Brzozowiec, Ciecierzyce, Deszczno, Dziersławice, Dzierżów , Glinik, Karnin, Kiełpin, Koszęcin, Krasowiec, Łagodzin, Maszewo, Niwica, Orzelec, Osiedle Poznańskie, Płonica, Prądocin, Ulim.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Barbara Chrobak - Przewodnicząca Rady Gminy, Edward Podgórny - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Bogdan Aleksandrowicz, Bogusława Białczak-Kuca, Jolanta Bońkowska, Radosław Brylski, Janusz Bugajny, Krzysztof Janikowski, Mateusz Kina, Jakub Łybek, Marcin Raniewicz, Bogusława Sarnowska, Joanna Szumska, Beata Tyszer, Paulina Wosicka


 

Gmina Kłodawa

Wójt: Anna Mołodciak
Sekretarz: Karolina Niciejewska
Skarbnik: Karolina Adamczyk

Adres Urzędu Gminy:
ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./fax 957 216 660

www.klodawa.pl 

 

Gmina Kłodawa położona jest na wysoczyźnie gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu gorzowskiego ziemskiego. Gmina Kłodawa sąsiaduje z gminami: Nowogródek Pomorskim, Barlinek, Lubiszyn, Strzelce Kraj., Santok i Gorzów Wlkp.,której około 65% powierzchni porastają lasy.

Liczba mieszkańców: 9.335, z tego  21,5% w wieku przedprodukcyjnym,  60,2% w wieku produkcyjnym i 18,3% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 40 osób/km2  (dane GUS z 2023 r.)
Powierzchnia: 235 km2. Obszar obejmuje 19 miejscowości, w tym 11 sołectw: Kłodawa, Różanki, Wojcieszyce, Chwalęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Mironice, Różanki -Szklarnia.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Gerard Bieryło - Przewodniczący Rady Gminy, Bożena Adamczak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Wiesław Witczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Burzawa, Rafał Chodkiewicz, Karolina Gordziejewska, Agata Jackowska, Ewelina Juszczyk, Grażyna Kaźmierczak, Janina Maciejewska, Stefan Mocek, Daniel Popowski, Robert Wasilewski, Ireneusz Winnik, Damian Żołędziejewski


 

Kostrzyn nad Odrą

herb miasta kostrzyna

Burmistrz: Andrzej Ludwik Kunt
Sekretarz: Anna Suska
Skarbnik: Mirella Ławońska
Adres Urzędu Miasta:
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.957 278 101, fax 957 278 102

 

 

Gmina miejska położona na zachodnim krańcu powiatu gorzowskiego, na granicy z Niemcami, przy ujściu Warty do Odry.

Liczba mieszkańców: 17.591, z tego  18,4% w wieku przedprodukcyjnym, 59,9% w wieku produkcyjnym i 21,7% w wieku poprodukcyjnym.
Powierzchnia: 46 km2.
Gęstość zaludnienia: 381 osoby/km2 (dane GUS z 2023 r.).

WŁADZE MIASTA

Rada Miejska: Marek  Tatarewicz - Przewodniczący Rady Miasta, Michał Kunt - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Ryszard Andrys - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Piotr Dziekan, Jeremi Filuś, Katarzyna Jaszcz, Marta Niedzielska-Siadak, Katarzyna Olejnik,  Monika Sądej, Mariusz Staniszewski, Joanna Rozenblut, Paweł Tyrała, Małgorzata Wilman, Marek Zatylny, Rafał Żygielewicz


 

Gmina Lubiszyn

Wójt: Artur Terlecki
Zastępca Wójta: Urszula Stolarska
Skarbnik: Beata Pampuchowicz

Adres Urzędu Gminy:
ul. Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
tel. 957 277 130, fax 957 277 136

www.lubiszyn.pl 

 

 

Gmina położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na północny zachód od miasta Gorzowa Wlkp. 43% jej powierzchni zajmują lasy.

Liczba mieszkańców: 7.156, z tego 20% w wieku przedprodukcyjnym, 60,7% w wieku produkcyjnym i 19,3% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 35 osoby/km2  (dane z 2023 r.)
Powierzchnia: 205 km2, 29 miejscowości, w tym 15 wsi sołeckich: Baczyna, Brzeźno (+ Buszów i Łąkomin), Chłopiny (+ Jastrzębiec), Gajewo (+ Dzikowo), Kozin, Lubiszyn, Lubno, Marwice, Mystki, Smoliny (+ Podlesie), Staw (+ Zacisze), Ściechów, Ściechówek, Tarnów, Wysoka.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Waldemar PrętkiPrzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Herian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Roman Gajda, Urszula Głos, Natalia Górska, Oskar Kaczmarczyk, Marek Kowalski, Wojciech Krupieńczyk, Małgorzata Macioszek, Tomasz Repelewicz, marek Siwkowski, Grażyna Skorupska, Paweł Wawrzaszek, Tomasz Wereszczyński, Józef Witkowski


 

Gmina Santok

herb-gminy-santok

Wójt: Józef Ludniewski
Sekretarz: Alicja Cierach
Skarbnik: Andrzej Szymczak

Adres Urzędu Gminy:
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
tel. 957 287 510, fax 957 287 511

www.santok.pl 

 

 

Gmina rozciąga się na wschód od miasta Gorzowa Wlkp. Jej północna część znajduje się na Równinie Gorzowskiej, południowa na nisko położonych gruntach w zlewni rzek Noteci i Warty. Znaczny obszar gminy zajmują lasy położone w dwóch dużych kompleksach Puszczy Gorzowskiej i Noteckiej.

Liczba mieszkańców: 9.570, z tego 22,4% w wieku przedprodukcyjnym, 60% w wieku produkcyjnym i 17,6% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 57 osób/km2  (dane GUS z 2023 r.)
Powierzchnia: 169 km2, 15 sołectw: Baranowice, Czechów, Gralewo, Górki, Janczewo, Jastrzębnik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: Tomasz Skrobański - Przewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Chrostek, Franciszek Forster, Sylwia Gabinecka, Jarosław Gała, Halina Garczyńska, Patrycja Korejwo, Joanna Markowska, Klaudia Mrozowska, Karolina Piętek, Krystyna Rajczyk, Daria Skorupska, Tomasz Spirzak, Renata Szostak, Beata Zielińska


 

Witnica

Burmistrz: Agnieszka Chudziak
Zastępca Burmistrza: Roman Urbaniec
Skarbnik: Magdalena Myśko

Adres Urzędu Miasta i Gminy:
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 957 216 440 , fax 957 515 218

www.witnica.pl

 

 

 

Gmina miejsko - wiejska położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na zachód od miasta Gorzowa Wlkp., której ponad 45% powierzchni porastają lasy.

Liczba mieszkańców: 12.145, z tego  18,2% w wieku przedprodukcyjnym, 60,3% w wieku produkcyjnym  i 21,5% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 44 osób/km2  (dane GUS z 2023 r.)
Powierzchnia: 279 km2. Obszar obejmuje miasto Witnica oraz 18 wsi sołeckich: Białcz, Białczyk, Boguszyniec, Dąbroszyn, Kamień Mały, Kamień Wielki, Kłopotowo, Krześniczka, Mosina, Mościce, Mościczki, Nowe Dzieduszyce, Nowiny Wielkie, Oksza, Pyrzany, Sosny, Stare Dzieduszyce, Świerkocin.

WŁADZE GMINY

Rada Miejska: Piotr Zakryszko - Przewodniczący Rady Miejskiej, Izabela Araszczuk, Anna Broniewicz, Agnieszka Buczyńska, Anna Czelin-Bujnicka, Kamila Groblica, Beata Matowska, Piotr Melinis, Marcin Mikisz, Marek Mołdoch, Zofia Pocztarek, Krzysztof Przybył, Marta Stańczak, Urszula Wośkowiak, Piotr Zakryszko