Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

W dniu 1 marca 2021 roku ma wejść w życie nowe brzmienie art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą wnioski do KRS składać będą wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Organizacje, które działalności gospodarczej nie prowadzą, również będą miały taką możliwość.